Timoteja skola – Bērnu kalpošanas apmācības programma

Ievietots: 20.12.2011 / Svētdienskolu apvienība

Februārī uzsāksies mācības „Timoteja skolā”. Tā ir divgadīga apmācības programma cilvēkiem, kas draudzē vai arī ārpus draudzes kalpo bērniem, vai arī saņēmuši aicinājumu šādu kalpošanu uzsākt. Programma ir daļa no Baltijas Pastorālā institūta apmācības piedāvājuma un tiek veidota sadarbībā ar Svētdienskolu apvienību.

Reiz kāds bērns pēc svētdienskolas nodarbības esot piegājis pie vecākiem un sacījis: “Es kaut ko nesaprotu. Vai taisnība, ka Israēla bērni pārgāja pāri Sarkanajai jūrai?”

“Jā, tā bija,” atbildējusi mamma.

“Un pēc tam Israēla bērni sakāva filistiešus?” zēns turpinājis izjautāt.

“Arī tur tev taisnība,” piebildis tētis.

“Un Israēla bērni karoja, meklēja apsolīto zemi, strīdējās savā starpā, paklausīja Dievam un arī runāja Viņam pretī?” zēna balsī joprojām bija jūtams apjukums.

“Jā, viss pareizi. Ko tad tu nesaproti?”

Beidzot zēns bija nonācis līdz jautājumam, kas viņu jau labu laiku nebija licis mierā: “Ja Israēla bērni darīja visas šīs lietas .., ko tad galu galā darīja pieaugušie?”

Lai gan zēns bija nedaudz pārpratis kādu vārdu lietojumu Bībeles tekstā, tomēr tās būtību viņš bija uztvēris – Dievs uzrunā, lieto, vada, māca visus – neatkarīgi no vecuma. Arī bērniem pieder Viņa apsolījumi, arī bērniem ir vieta Dieva plānā. To, ko saprata šis zēns, jau vairāk nekā simt piecdesmit gadus savā kalpošanā centušās īstenot arī baptistu draudzes Latvijā. Tādēļ mūsu draudzēs ir svētdienskolas, tādēļ bērni nav mūsu draudžu nākotne, bet gan jau daļa no šodienas.

Saprotot, cik nozīmīgi likt pamatus, uz kuriem dzīves laikā būvēt drošu namu, LBDS Padome ir lēmusi par Bērnu kalpošanas apmācības programmas izveidi. Programma būs daļa no Baltijas Pastorālā institūta apmācības piedāvājuma un tiks veidota sadarbībā ar Svētdienskolu apvienību. Tā paredzēta cilvēkiem, kas draudzēs kalpo bērniem vai arī saņēmuši aicinājumu šādu kalpošanu uzsākt.

"Saprotot, cik nozīmīgi likt pamatus, uz kuriem dzīves laikā būvēt drošu namu, LBDS Padome ir lēmusi par Bērnu kalpošanas apmācības programmas izveidi. Programma būs daļa no Baltijas Pastorālā institūta apmācības piedāvājuma un tiks veidota sadarbībā ar Svētdienskolu apvienību."

Saredzot svētdienskolotāja lomu būt bērna ceļabiedram viņa garīgajā ceļojumā un saskatot šo piemēru Pāvila un Timoteja attiecībās, kā arī novērtējot ģimenes lomu bērnu garīgajā audzināšanā, apmācības programma ieguvusi nosaukumu “Timoteja skola”.

Mācības notiks neklātienes formā. Klātienē studenti tiksies Rīgā, BPI telpās nedēļas nogalē, no piektdienas pēcpusdienas līdz sestdienas pēcpusdienai. Pirmajā mācību gadā – reizi mēnesī, bet otrajā gadā – reizi ceturksnī, kā arī vienas nedēļas vasaras nometnē. “Timoteja skola” būs pašfinansējoša: studentu iemaksas nosegs visus ar apmācības procesu saistītos izdevumus. Viena studenta dalības maksa – 25 Ls par katru apmācību mēnesi.

Mācību mērķis ir vispusīga studentu izaugsme – iegūstot jaunas zināšanas, jaunas prasmes, kā arī atjaunotu sirds attieksmi pret Dievu un bērniem. Apmācība paredzēta kā praktisks ceļvedis, kurā liela loma ir paša studenta darbam – uzzinot, salīdzinot, pielietojot, izvērtējot.

Pirmā studentu grupa mācības uzsāks 2012. gada 24.–25. februārī. Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot pieteikuma anketu un atsauksmes anketas. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Lūdzam draudzes aizlūgt par “Timoteja skolu”, kā arī iedrošināt un atbalstīt svētdienskolotājus tajā piedalīties. Dievam rūp bērni mūsu ģimenēs, draudzēs, ciemos, pilsētās, valstī. Viņš savu mīlestību atklāj arī caur draudzes kalpošanu bērniem.

Lai uzzinātu vairāk par “Timoteja skolu”, saņemtu pieteikuma un atsauksmes anketas, meklējiet informāciju: www.bpiriga.lv, rakstiet:timotejaskola@lbds.lv vai zvaniet: mob. 27799165.

Estere Roze
“Timoteja skolas” programmas vadītāja,
Rīgas Āgenskalna draudzes svētdienskolas vadītāja

← Citi raksti