Svētīts lai top Tavs Vārds

Ievietots: 16.11.2020 / LBDS ziņas
Mūsu Tēvs debesīs, Tu vēlies, lai mēs svētījam Tevi, Tavu Vārdu. No sendienām Tu esi slēpis Savu Vārdu, bet caur Jēzu Kristu mums atklājis Sevi kā Tēvu un pieņēmis mūs par bērniem. Tā ir Tava dāvana, mūsu iespēja un uzdevums.
Tu vēlies, lai mēs svētījam Tavu Vārdu. Vai gan mazākais var svētīt lielāko? Tas ir iespējams tikai tad, ja Tu saki lielo varas pavēli – “lai top”. To Tu esi darījis caur Jēzu Kristu, ka pret Tevi naidīgajā pasaulē Tu esi mūs izredzējis un pieņēmis Tev ticēt, Tevi piedzīvot, apbrīnot, dzīvot ar grēku piedošanu, piedalīties Tavas Valstības ceļā un ilgoties pēc tikšanās ar Tevi Godībā.
Un nu Tu dod mums iespēju un uzdevumu Tevi apliecināt pasaules priekšā. Tur, kur no pasaules Tev pretī paceļas noraidījums, naids, apsūdzības, vienaldzība un dūres pret debesīm, tur Tu gaidi no mums paceltas lūgšanu rokas ar pateicību, ilgām pēc Tevis, ar pagodinājumu par Taviem darbiem un Tavu Valstību. Un ne tikai apslēpti, bet naidīgās pasaules vidū kā Tavi aizstāvji, apliecinātāji, kā Tavas klātesamības liecinieki – lai Tavs Vārds top liels, lai Tava godība piepilda zemi. Mēs vēlamies, Kungs, lai mūsu domas, darbi, vārdi un liecība kļūst par redzamu Tavu pagodinājumu.
Lai svētīts top Tavs Vārds!
← Citi raksti