Svētības un konkrēti sadarbības plāni

Ievietots: 18.03.2017 / Draudžu ziņas

Rīgas Semināra draudze, Siguldas draudze un Misijas draudze Ādažos ir tikai dažas no mūsu draudzēm, kuras sekmīgi veido draudzības un sadarbības attiecības ar partneriem Amerikas Savienotajās valstīs. Aicinājām šo draudžu pārstāvjus pastāstīt par gūtajām svētībām un turpmākajiem sadarbības plāniem.

Rīgas Semināra draudzes sadarbība ar Trīsvienības Rietumsietlas draudzi aizsākās pirms 2,5 gadiem. Grupa no šīs draudzes bija atbraukusi, lai veiktu būvdarbus nometņu vietā “Ganības”. Draudzes mācītājs Deivids Feirčailds un palīgmācītājs Klifs Eliss pasniedza dažas lekcijas BPI, kur studentu vidū bija arī pašreizējais draudzes sludinātājs Kārlis Kārkliņš un Tomass Šulcs. Kad komanda no draudzes ieradās Latvijā nākamreiz, Rīgas Semināra draudzes cilvēki varēja iepazīt viesus labāk.

2015. gada novembrī, atsaucoties uzaicinājumam, Kārkliņu un Šulcu ģimenes devās uz Sietlu pieredzes apmaiņas un attiecību veidošanas braucienā. Tomass Šulcs stāsta: “Mūs uzņēma kā ģimeni, ikviens centās pārspēt otru mīlestībā pret mums, aicināja ciemos, veda pusdienās. Tas bija brīnišķīgs laiks, kad būt prom no ikdienas un arī mācīties no viņu pieredzes par draudzes vadīšanu un struktūru. Trīsvienības draudze ne vien sedza visas brauciena izmaksas, bet arī sāka mūs atbalstīt finansiāli.”
2016. gada maijā pārstāvji no Sietlas gan kalpoja nometņu vietā “Ganības”, gan palīdzēja remontēt Rīgas Semināra draudzes telpas. Draudzes cilvēki uzņēma viesus pie sevis mājās. Vakaros notika kopīga mācīšanās un sadraudzība.
Pašlaik Trīsvienības draudze turpina atbalstīt Rīgas Semināra draudzi finansiāli un plāno ciemoties Latvijā šī gada maija sākumā. Tad notiks kopīgi plānota konference par draudžu dibināšanu, māceklību, vadīšanu un kultūras iepazīšanu, uz kuru aicināti pārstāvji no visām Baltijas valstīm.
“Šie draugi pa šiem gadiem ir bijusi liela svētība mums kā draudzei un arī katram individuāli. Priecājamies par viņu lielo mīlestību pret mums. Viņi patiešām demonstrē tādu patiesu, neviltotu Kristus pazemību,” atzīst T. Šulcs.

Siguldas draudzes sadarbība ar Oukvjū baptistu draudzi iesākās gandrīz pirms gada, kad Latvijā viesojās vairāku Kalifornijas draudžu pārstāvji. Siguldas draudzei bija ieteikts satikties ar kādu pāri, Polu un Eimiju Dankaniem, no baptistu draudzes Ouberijas pilsētā. Siguldas draudzes sludinātājs Sandijs Aizupietis stāsta: “No sākotnējās informācijas bija noprotams, ka mūsu draudžu veidošanās un pieredze ir samērā līdzīga. Satiekoties personīgi, izrādījās, ka arī mūsu ģimenes izturas un uztver lietas ļoti līdzīgi. Atbraukusi uz Latviju sestdienā un ieraudzījusi laika plānojumā, ka svētdienā paredzēts visiem kopā doties uz dievkalpojumu Rīgā, šī ģimene teica: “Parādiet, kur ir autobuss, mēs brauksim uz dievkalpojumu Siguldā!”” Jau pirmajās viesošanās dienās notika arī Skype saruna ar Oukvjū draudzes mācītāju Deilu Finku. “Turpmākos mēnešus gan divatā, gan trijatā sazvanījāmies internetā katru vai katru otro nedēļu, stāstījām viens otram par savām draudzēm, grūtībām un priekiem, kā arī dalījāmies ar nākotnes iecerēm.
Šīs sarunas izrādījās ļoti noderīgas un iedvesmojošas. Kaut arī šķirti attālumā un laikā, varējām viens otru iedrošināt, aizlūgt un arī iepazīties,” atzīst S. Aizupietis. Sarunu rezultātā 2016. gada oktobra beigās sešu cilvēku komanda atbrauca uz Latviju, lai kopīgi ar Siguldas draudzi organizētu Brīvdienu Bībeles skolu.Regulārā saziņa internetā turpinās. “Šīs sarunas palīdz piedzīvot, ka ir vēl kādi kristieši, kādas draudzes, kas piedzīvo līdzīgus izaugsmes posmus. Mēs varam dzīvot līdzi tam, kas notiek otra draudzē un ikdienā, kopīgi plānot sadarbību nākošajam gadam. Šobrīd domājam par vēl vienu Brīvdienu Bībeles skolu rudens pusē šeit, Siguldā,” saka S. Aizupietis.Misijas draudzes Ādažos sadarbība ar Lautonas baptistu draudzi sākās pagājušā gada pavasarī, kad Latvijā viesojās mācītāju grupa no Oklahomas, kurā bija arī Lautonas draudzes mācītājs Patriks Latems. Lautonas pilsēta ir īpaša ar to, ka tajā atrodas viena no lielākajām artilērijas armijas bāzēm ASV, un draudzē ir vairāki cilvēki no armijas. Latvijā šāda pilsēta ir Ādaži, kurā ir lielākā armijas bāze, tādēļ šķita loģiski uzsākt savstarpēju sadarbību.


Misijas draudzes mācītājs Kaspars Šterns stāsta, ka “jau ar pirmo tikšanās reizi bija sajūta, ka mums abiem ar mācītāju Patriku ir kopīgs redzējums un izpratne par draudzi un misiju. Lautonas draudze ir ļoti atsaucīga un mūsu sadarbību uztver ļoti nopietni.” Vispirms tā atsaucās, ziedojot līdzekļus jaunu krēslu un galdu iegādei dievkalpojumu un dažādu pasākumu vajadzībām Ādažos. Draudze arī finansiāli atbalsta Misijas draudzes mācītāju ar ikmēneša atbalstu.“2016. gada novembrī mēs ar sievu tikām uzaicināti apciemot Lautonas draudzi,” turpina K. Šterns. “Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar draudzes vadību un draudzes cilvēkiem. Uz Lautonas draudzi svētdienās nāk ap 500 cilvēku. Draudze ir ļoti aktīva gan iekšēji, gan misijas darbā. Tā atbalsta un iesaistās dažādos misijas projektos gan pilsētas ietvaros, gan starptautiski. Viesojoties draudzē svētdienā, mums bija iespēja stāstīt par notiekošo Latvijā un mūsu draudzē. Mums tika noorganizēts īpašs pasākums ar vakariņām, uz kurām ieradās ap 500 cilvēku. Mācītājs Patriks tajā aicināja draudzes cilvēkus nopietni apsvērt iespēju braukt misijas braucienā uz Latviju, Ādažiem, šī gada jūnijā.” Pašlaik abas draudzes aktīvi plāno un gatavojas kopīgam projektam šovasar. Paredzēts, ka jūnija beigās atbrauks 8 cilvēku grupa, lai palīdzētu organizēt Vasaras Bībeles skolu. “Ļoti sagaidām, ka šī būs iespēja visai mūsu draudzei tuvāk iepazīties ar Lautonas draudzes cilvēkiem, izveidot tuvākas attiecības un kopīgi būt par svētību Ādažu ģimenēm,” noslēdz K. Šterns.

← Citi raksti