Glābējs ar lielo burtu

Ievietots: 25.12.2020 / LBDS ziņas
Šis gads ir bijis tik piesātināts ar nezināmo, pārmaiņām, uztraukumu, reizēm pat izmisumu. Iespējams, daudzi cerēja, ka vismaz Ziemassvētki atnesīs kaut ko gaišu, mierpilnu un cerīgu. Taču arī šie Ziemassvētki ir neparasti. Daudziem izpaliek Ziemassvētku noskaņa, ko dod svētku dievkalpojums, ciemošanās pie radiem, draugiem. Vai tiešām šie būs Ziemassvētki ar mazo burtu – mazie ziemassvētki?
 
Evaņģēlijos lasām par Austrumu gudrajiem, kas meklēja Mesiju. Viņi to darīja ļoti mērķtiecīgi – studējot Rakstus un pētot zvaigznes, veltot savu laiku un resursus, mērojot tālu ceļu. Sākotnēji viņu meklējumi apstājās Jeruzālemē, jo kur gan citur var meklēt pašu diženo Dieva apsolījumu? Taču izrādās, Dieva svaidītais nav Jeruzālemes pilī, bet Betlēmes kūtiņā, silītē, piedzimis vienkāršā ģimenē. Taču, sastopoties ar šo bērnu, šaubām un jautājumiem vairs nav vietas – šis ir īstais, Dieva sūtītais Glābējs! Apliecinot šī Bērna diženumu un lielumu, gudrie zemojas Viņa priekšā, pielūdz, sniedz dāvanas. Viņi saskata nevis mazu, nevarīgu bērniņu, bet visvarenā Dieva godību, pasaules Glābēju. Nevis glābēju, bet Glābēju, ar lielo burtu rakstāmu. Nevis glābēju, kurš var atrisināt tikai manas mazās dzīves problēmiņas, bet Glābēju, kurš atrisinās visas pasaules vislielāko problēmu – grēku, kas inficējis šo pasauli.
 
Lai šie svētki nemazina mūsos pārliecību par Jēzus diženumu un lielumu, pat ja situācija, kurā esam, liek uzdot dažādus jautājumus. Meklēsim nevis glābēju mūsu “Jeruzālemes pilī”, bet Glābēju, kas piedzima Betlēmes kūtiņā. Jēzus Kristus ir dāvana mums visiem – dāvana, kas ir daudz lielāka, dziļāka un varenāka, nekā mēs to spējam apjaust un aptvert. Lai satiekam Viņu! Nolikuši malā augstprātību, kas sēž mūsu iedomu pilī, un, pazemībā noliekušies, pielūdzam Viņu – kungu Kungu un ķēniņu Ķēniņu! Lai, pielūdzot Viņu, liela kļūst katra diena, arī Ziemassvētki, kas daudzējādā ziņā būs mazāki.
 
Nevaru jums solīt, ka 2021. gads būs vieglāks par šo gadu, taču varu novēlēt jums dzīvot ticībā, ka Jēzus joprojām ir tas pats – vakar, šodien, rīt un mūžīgi. Viņa lielums ir nemainīgs. Meklēsim Jēzu, dzīvosim ar Viņu un ieaicināsim Viņa lielajā mīlestībā arī citus!
Cerības pilnus jums Kristus dzimšanas svētkus un 2021. gadu!
 
Kristus mīlēstībā,
bīskaps Kaspars Šterns

← Citi raksti