Sieviešu kalpošanas apvienībai jauna vadība

Ievietots: 02.02.2023 / LBDS ziņas

LBDS Sieviešu forumā 28. janvārī, klātesot bīskapam Kasparam Šternam un 50 sievietēm no 25 LBDS draudzēm, vienbalsīgi tika apstiprināta jaunā Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) vadība: vadītāja – Karīna Liepiņa, padomes locekles – Sigita Āboltiņa, Elīna Babrovska, Kitija Rijniece, padomē kalpošanu turpina Marta Mežecka un Rasa Cirvele. Kopš izmaiņām SKA nolikumā, SKA augstākā lēmējinstitūcija ir forums, kuru veido draudžu kontaktpersonas. Forums ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz 10 draudžu pārstāves.

Svinīgais pasākums notika Brankās, biedrības “Tuvu” telpās. Pēc gardām brokastīm, satikšanās prieka, ievada lūgšanas, slavas un pielūgsmes dziesmām bīskaps Kaspars Šterns teica uzrunu, mudinot domāt par attiecību nozīmi: “Visai mūsu atziņai, kalpošanai, pārliecībai nav nozīmes, ja savā starpā nav mīlestības. Tas ir lielākais spēks, kas spēj satuvināt atšķirīgas personības ar dažādiem uzskatiem un pieredzēm. To varam attiecināt gan uz draudzi, gan uz ģimeni, gan uz sabiedrību kopumā. Jā, reizēm mīlestība nav maiga un visiem piekrītoša. Reizēm tā ir kā smilšpapīrs, kas izaicina un konfrontē, bet jautājums ir – kāds ir mans mērķis un ar kādu attieksmi es to daru? Mīlestība ir līdzīga elpošanai. Vajag ieelpot, bet, ja to tikai saņemam, tad gaiss, kas ir mūsos, kļūst toksisks. Vajag arī izelpot. Arī mīlestību mums vajag gan saņemt, gan arī dot to tālāk. Ieelpot, izelpot. Attīstīt mūsos šo elpošanas ritmu”.

Jaunā vadītāja Karīna Liepiņa savā iepazīšanās uzrunā līdzdalīja, ka par savu prioritāti izvirzījusi attiecību stiprināšanu visos līmeņos draudžu kontaktpersonu starpā, kas ietver sevī arī efektīvu informācijas apmaiņu starp draudzēm, informējot par dažādām kalpošanas iespējām un pasākumiem. Karīna ar savu komandu patiesi novērtē līdz šim izdarīto un vēlas turpināt iesāktās kalpošanas – organizējot ikgadējo konferenci, vasaras retrītu un nodrošinot māceklības programmu “Sieviete sievietei”.

Lūdzot Dieva žēlastību un īpašu svaidījumu, iepriekšējās SKA vadītājas deva savu svētību jaunajai komandai. Agnese Megne, dodoties tur, kur aicina viņu Jēzus, proti, izglītot cilvēkus par to, kas ar viņiem notiek, saskaroties ar slimībām vai zaudējumiem, uzsvēra, ka šobrīd jūtas līdzīgi kā Sīmanis, kuru Jēzus aicināja sev sekot pēc tam, kad uz Viņa vārdu tika izmesti jūrā tīkli, kas bija pilni ar zivīm (Lūkas 5:5-6). Agnese līdzdalīja, ka iet prom no apvienības brīdī, kad “tīkli ir pilni ar zivīm” – Līvijas kalpošanas laikā iesētās sēklas ir sasniegušas savu pilnbriedu. Cilvēcīgi nemaz nav tik viegli šādā brīdī aiziet, bet Sīmaņa piemērs Agnesi iedrošina mest tīklus jaunā vietā, uzticoties Jēzus vārdam, un to pašu arī Agnese novēlēja Karīnai. Savukārt Līvija Godiņa jaunajai vadītājai un padomei atgādināja, ka “mēs esam Dieva darba biedri. “Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē” (1. Korintiešiem 3:7). Nav vietas lepnumam par manu lielo darbu, ne mazvērtībai, ja kas nav sanācis, kā gribētu. Dievs audzina. Vēlu atvērtu sirdi un kalpošanu arī priekš mazajiem, cita līmeņa, citādākiem, lai nav klubiņš ar vienādi domājošiem, bet atvērta kalpošana visām sievietām. “Sniedziet roku zemajiem” (Romiešiem 12:16), “..un pāri visam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite” (Kolosiešiem 3:14).”

Agnese Megne
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība

← Citi raksti