Seminārs "Bībele un finanses"

Ievietots: 17.09.2012 / LBDS ziņas

Sestdien, 22. septembrī, Lāčplēša ielā 37, Rīgā, LBDS organizē semināru "Bībele un finanses", kurā ir plānots runāt un diskutēt par biblisko skatījumu uz finansēm un kristīgās namturības principiem.  Aicināti visi interesenti, taču īpaši aicinām draudžu vadītājus (priekšniekus, padomes locekļus, grāmatvežus, kalpošanu un mazo grupu vadītājus). Semināru vadīs Edmunds Ābelītis ("Crown Latvia") un Dzintars Pauzers ("CBMC Latvia"). Pēc semināra sekos LBDS vadības pārstāvju tikšanās ar draudžu pārstāvjiem, kuras laikā būs iespējams pārrunāt aktuālos jautājumus draudzēs.

Dalības maksa: brīvprātīgi ziedojumi (semināra pašizmaksa vienam dalībniekam ~3Ls).

Lūdzam iepriekš paziņot par savu ierašanos, piesakoties LBDS kancelejā, tālr. 67223379, 20390979,  kanceleja@lbds.lv

Dienas kārtība:

9:30- 10:00    Reģistrācija, uzkodas, kafija
10:00-10:15   Ievads – LBDS sludinātājs M.Zīverts
10:15–11:40    1. lekcija "Ko Bībele saka par naudu. Dieva un mūsu atbildība. Kurš ir patiesais Īpašnieks" – 
Crown Latvia pārstāvis Edmunds Ābelītis
11:40–12:40    2. lekcija "Godīgums un svētība. Kā labāk pārvaldīt ieņēmumus un kontrolēt izdevumus" – 
Crown Latvia pārstāvis Edmunds Ābelītis  
12:40–13:40    Pusdienu pārtraukums - iespēja doties ārpus LBDS nama pusdienot
13:40–14:45    Atvērta diskusija. Vada Crown Latvia pārstāvis Edmunds Ābelītis, CBMC pārstāvis Dzintars Pauzers, 
LBDS pārstāvis Andris Drēska
14:45–15:00    Kafijas pauze
15:00–16:00    Praktiski piemēri un stāsti
16:00–16:05    Semināra noslēgums
16:05–17:00    Individuālas konsultācijas, pārrunas par aktuāliem jautājumiem draudzēs – 
LBDS izpilddirektore, grāmatvede, Revīzijas komisijas pārstāvis.

Tiks prezentēti semināra "Bībele un finanses" studiju materiāli, kurus būs iespējams paņemt līdzi uz draudzēm.

← Citi raksti