Reģionālās tikšanās Līvānos un Rīgā

Ievietots: 12.05.2014 / LBDS ziņas

Jaunjelgavas draudzes sludinātājs Māris Vītols stāsta par tikšanos Līvānos: “Līvānu novada kultūras centru 15. marta rītā piepildīja cilvēki, kas bija pulcējušies uz LBDS Reģionālo tikšanos. Kopumā sabrauca aptuveni 50 cilvēku no Jaunjelgavas, Viesītes, Rēzeknes, Jēkabpils un Daugavpils draudzēm.

Tikšanās reizē piedalījās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, misijas “Pakāpieni” vadītājs Viljams Šulcs un LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanā Kaspars Šterns. Kalpoja Rīgas Mateja draudzes un Jaunjelgavas draudzes mūziķi.

Ievadā bīskaps P. Sproģis atgādināja LBDS vērtības - būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem. Vēlāk viņš runāja arī par mentoringu lekcijā “Padod tālāk, ko esi saņēmis”. Bīskaps uzsvēra, ka svarīgi ir attīstīt māceklības kultūru un svarīgs ir arī veids, kā to darām. Kaspars Šterns rosināja domāt, kā pasludināt Evaņģēliju visiem kopā – kā kopienai. Viljams Šulcs šajā reizē runāja par došanas svētību, kas cilvēkus motivē dot – draudzes nabadzība vai arī liels mērķis. Viljams uzsvēra, cik svarīgi, ka mēs esam pateicīgi. Otrajā lekcijā V. Šulcs mudināja domāt par piecām mīlestības valodām mūsu attiecībās, īpaši laulībā. Tikšanās noslēgumā notika darbs nozaru grupās, kurās draudžu pārstāvji varēja dalīties pieredzē un veidot jaunus plānus.”

Par Rīgas tikšanos stāsta Rīgas Pestīšanas tempļa draudzes locekles Sanita Briģe un Sandra Viskupaite.

Sanita Briģe: “Man bija iespēja piedalīties LBDS Reģionālās tikšanās reizē, kas notika Rīgā, 29. martā. Tur bija pulcējušies mani ticības brāļi un māsas no tuvējām draudzēm. Dzirdējām vairākas lekcijas. Bīskaps P. Sproģis atgādināja, ka mums jābūt kristocentriskiem, misionāliem un pavairoties spējīgiem, ka mums ir jābūt sapnim. Lai tas viss varētu tiešām notikt, mācītājs Kaspars Šterns mācīja, ka ir jābūt attiecībās ar saviem līdzcilvēkiem ik dienas un jāveido ar viņiem draudzība, un kādā brīdī jāapliecina Kristus un jāiepazīstina ar kristīgo kopienu. Draudzēm arī ir nepieciešami materiālie līdzekļi. Viljams Šulcs stāstīja, kā Dievs viņa dzīvē pagodinājies tieši ar naudu. Viņš uzsvēra, ka svarīgi katram atbalstītājam septiņas reizes pateikt paldies. Tad vēlāk pats atbalstītājs uzmeklē pateicīgo... Es ticu, ka tas tiešām tā notiek, ja mēs to darām patiesi no sirds ticībā uz Kristu. Jauki, ka arī šajās tikšanās reizēs mēs varam analizēt, kāds ir mūsu gājums ar Kristu, vai mums ir sapnis, vai pieaugam Dievā un pildām Viņa misiju.”

Sandra Viskupaite: “Man kā viena no vērtīgākajām uzrunām šķita bīskapa Pētera Sproģa runa. Viņš runāja par to, ka mums ir jābūt sapnim, kurš ir kristocentrisks, jo tas ļauj mums virzīties uz priekšu un nestagnēt. Mums jābūt gataviem sapņa dēļ ne tikai mirt, bet arī priecāties par to. Dievam ir jābūt visa centrā, jo ne velti pirmais bauslis ir pirmais! Tika minēts arī, ka cilvēks ir nobriedis tad, kad viņš ir satvēris sapni, kuru Dievs devis. Iedvesmojoši bija dzirdēt to, kā Martins Luters Kings satvēra un izdzīvoja savu sapni par cilvēku vienlīdzīgām tiesībām. Satversim un izdzīvosim arī mēs sapni, ko Dievs mums dod!”

Patiess prieks par mūsu draudžu atsaucību aizvadītajās Reģionālajās tikšanās, kuras šajā gadā notika Cēsīs (Vidzemē), Liepājā (Kurzemē), Līvānos (Latgalē) un Rīgā (Zemgalē). Reģionālajās tikšanās reizēs varējām piedalīties, mācīties, mainīties, satikties, kā arī ieraudzīt, kā katras draudzes kalpošana veido mūsu kopējo darbu.

LBDS Reģionālās tikšanās bija labi apmeklētas. Cēsīs pulcējās 88 dalībnieki no 12 draudzēm,  Liepājā - 191 dalībnieks no 28 draudzēm,  Līvānos - 33 dalībnieki no 7 draudzēm un Rīgā -  gandrīz 200 dalībnieki no 33 draudzēm.

Latvijas Baptistu draudžu savienības vārdā vēlamies Jums pateikties par Jūsu draudzes aktīvu dalību Reģionālajās tikšanās 2014. Lai turpmāk varētu sniegt draudzēm jaunu aktuālu informāciju un atbalstu, aicinām iesūtīt priekšlikumus nākamajām Reģionālajām tikšanām. Ja vēlaties saņemt lekciju materiālus, lūdzu, sazinieties ar LBDS Kanceleju: kanceleja@lbds.lv, tālr. 67223379, mob. 20390979.

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

← Citi raksti