Reģionālās tikšanās Cēsīs un Liepājā

Ievietots: 31.03.2014 / LBDS ziņas

Reģionālās tikšanās ir labs veids, kā veidot ciešāku un tiešāku saikni gan starp draudzēm reģionā, gan arī lai iepazītos ar kopdarba aktualitātēm Savienības mērogā.

Izvēlētās tēmas ir aktuālas draudžu darbā, par ko liecināja arī dalībnieku pozitīvās atsauksmes. Tikšanās laikā klausījāmies sekojošas lekcijas: “Pasludinām Evaņģēliju kopā” (mācītājs Kaspars Šterns), “Lūgšana kā noslēpums” (prof. Ilmārs Hiršs), “Kā atraisīt konflikta mezglu” (mācītājs Edgars Mažis), “Mūsu draudzei ir nauda?!” (Viljams Šulcs, misijas “Pakāpieni” vadītājs), “Padod tālāk, ko esi saņēmis” (bīskaps Pēteris Sproģis). Vēlējos, lai būtu atvēlēts vairāk laika diskusijām un sarunām.

Vidzemes reģionā draudžu mācītāju vidū jau ilgāku laiku tiek diskutēts jautājums, ka ir stratēģiski svarīgi veidot stiprus reģionus, veidojot ciešākas saiknes starp draudzēm reģiona ietvaros. Uzskatu, ka tieši reģionālajās tikšanās draudzes var labāk apzināties gan savu atbildību, gan savas iespējas draudžu kopdarbā.

Paldies Savienības vadībai par iniciatīvu un ieguldīto darbu. Lai Dievs svētī reģionālās tikšanās arī citos Latvijas reģionos!

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs

Liepaja-2014

8. martā Liepājas Pāvila draudzē notika reģionālā tikšanās, kuras moto bija “Piedalies, mācies, mainies”. Tas bija aicinājums man piedalīties. Bija prieks satikt tik daudzas pazīstamas māsas un brāļus no Kurzemes reģiona, kaut arī pietrūka laika, lai ar katru kaut nedaudz aprunātos. Prieks bija iepazīties ar jauniem dalībniekiem un sarunāt turpmāku sadarbību.

Moto otrais vārds – mācies! Tikšanās man bija lieliska iespēja mācīties. Dievs caur lektoriem mani spēcīgi uzrunāja un atgādināja par lietām, kuras biju nolikusi malā.

Nevēlējos tās izdarīt, jo īsti nepatika un nepadevās. Šeit saņēmu pamudinājumu – izdari! Tas ir nepieciešams, lai varu turpināt iesākto kalpošanu. Ņemšu un darīšu. Es atkal un atkal apbrīnoju Dievu, cik Viņš ir pacietīgs un neatlaidīgs pie manis veidošanas. Tāpēc jau moto trešais vārds ir – mainies! Šis vārds ir domāts tieši man. Lai kā es pati to gribētu darīt ar saviem spēkiem, saprotu, ka nevaru. Man ir nepieciešam mīļā Tēta palīdzība. Ne piedalīties, ne mācīties, ne mainīties nevaru pati, ja manas dzīves centrā nav Kungs Jēzus Kristus. To cenšos sev atgādināt katru dienu un jautāju: “Kas man šodien ir vissvarīgākais?” Arī reģonālās tikšanās laikā tas tika atgādināts un uzsvērts - dzīvot dzīvi ar vīziju, sapni, un to, ko esam saņēmuši, dot tālāk. Vienam otru atbalstīt, pamācīt, iedrošināt un mīlēt.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās reģionālās tikšanās organizēšanā. Paldies ikvienam, kurš atnāca un atbrauca uz tikšanos, jo visi kopā mēs varam darīt lielas lietas mūsu Kunga valstības darbā.

Modrīte Stūre
Liepājas Pāvila draudze

← Citi raksti