Reģionālā tikšanās Liepājā 2016

Ievietots: 19.02.2016 / LBDS ziņas

6. februārī Liepājas baptistu Pāvila draudzē norisinājās LBDS reģionālā tikšanās, vienkopus sapulcinot daudzus Kurzemes baptistu draudžu pārstāvjus.

Bīskaps Pēteris Sproģis un bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanā Kaspars Šterns aicināja draudzes uz sadarbību ar Oklahomas (ASV) Dienvidbaptistu savienību, lai realizētu lielākus vai mazākus projektus Latvijas draudzēs, kurus līdz šim nav izdevies paveikt, iespējams, nepietiekamu finanšu resursu dēļ. Sadaloties grupās, katra draudze domāja par projektiem, ko varētu realizēt tieši savas draudzes ietvaros. Kāda no draudzēm saskata iespēju baznīcas teritorijā izbūvēt futbola laukumu, radot iespēju tās apkārtnē dzīvojošiem jauniešiem regulāri organizēt sacensības un draudzei liecināt viņiem par Dievu. Cita draudze savukārt domā par nometņu organizēšanu, bet vēl kāda draudze vēlas iegādāties ēku, kur pulcēties un noturēt dievkalpojumus. Ideju ir daudz. Kāda no tām, iespējams, realizēsies ar Oklahomas kristiešu atbalstu.

Bīskaps, uzrunājot klātesošos, aicināja uzņemties atbildību un rīkoties, norādot, ka cilvēkam raksturīgi pie savas neizdarības vainot apstākļus un citus cilvēkus. "Iespējams, tavas dzīves lielākās pārmaiņas slēpjas lēmumā pārstāt vainot citus", viņš saka. Citu vainošana ir kā daļa no pirmatnējā grēka, ko esam mantojuši no Ādama un Ievas laikiem. Tas degradē un saindē cilvēkus. Viņš pieminēja Jēzus līdzību par talantiem  (Mat. 25:15), atgādinot, ka mums katram Dievs ir devis Gara dāvanu, lai tā nestu svētību. Ja kāds apgalvo, ka viņam nav tādu iespēju kā citiem, tad šim cilvēkam ir jāatgriežas tajā punktā, kur viņš ir apracis savu talantu (dāvanu). Oklahomas un Latvijas draudžu sadarbība ir vērtīga iespēja, kurā izpausties katram cilvēkam, lietojot Dieva dotās garīgās dāvanas.

Kārlis Deksnis
Liepājas Pāvila draudze

← Citi raksti