Priekules draudzes aktualitātes gadumijā

Ievietots: 31.01.2014 / LBDS ziņas

riekules draudzei pagājušā gada nogale bija īpaša ne tikai tāpēc, ka Adventa laikā, Ziemassvētkos un gada nogalē draudzei bija ieplānoti dažādi pasākumi, bet arī viesu dēļ, ko sagaidījām ciemos no Makgregora baptistu draudzes, ASV, kas ir mūsu draudzes sadarbības partnere misijas laukā. Makgregora draudzes mācītājs Dens Allens ar sievu Blānšu bija izvēlējušies būt Priekulē no pagājušā gada 27. decembra līdz š. g. 2. janvārim ar mērķi kalpot, kopt sadraudzību, mācekļot Priekules draudzi un kopā darboties misijā.

Adventa labdarības tirdziņš
Svētku sezonu Priekulē aizsākām 30. novembrī ar mūsu draudzes organizēto labdarības tirdziņu, kurā ikviens varēja atrast sev un mājai ko tīkamu, skaistu un noderīgu - apsveikumu kartiņas, adījumus, rotas, traukus u.c. Pirmo reizi kā draudze bijām izgājuši ārpus dievnama un šādu tirdziņu noturējām pilsētas centrā – kultūras namā. Tirdziņā īpašu piekrišanu guva Adventa vainagi, ko bija darinājušas draudzes māmiņas un vecmāmiņas. Darbojās arī labdarības kafejnīca, kur apmeklētāji, skanot Ziemassvētku mūzikai, paēda, iedzēra kafiju, parunājās. Savukārt jaunākā paaudze svētdienskolotāju un draudzes jauniešu vadībā tikmēr aizrautīgi darbojās bērnu radošajās darbnīcās. Visas tirdziņam darinātās lietas un kafejnīcā piedāvātos gardumus saziedoja draudzes cilvēki un mūsu draugi. Necerēti liela atsaucība bija arī no Priekules iedzīvotājiem, kurus iepriekš nepazinām. Rokdarbnieki tirdziņam ziedoja pašadītas zeķes un tamborējumus, citi ziedoja vairākas kastes ar āboliem.

Priekule-2013-01

Tirdziņā kopumā šogad tika savākti 586,30 Ls. Slava un pateicība Dievam par to! Dievs dod vairāk, nekā cerējām. Sadarbībā ar novada sociālajiem dienestiem tika lemts par to, kurām mazturīgām daudzbērnu ģimenēm Priekules novadā finansiāla palīdzība un iepriecinājums ir visvairāk nepieciešams. Par labdarības tirdziņā saziedotajiem līdzekļiem mūsu draudze atbalstīja 10 ģimenes - kādas ģimenes saņēma finansiālu palīdzību, tai skaitā ģimene, kas audzina divus priekšlaicīgi dzimušus dvīņu bērniņus ar attīstības traucējumiem. Viena ģimene saņēma divstāvu gultu bērniem, vairākas citas - apmaksātas brīvpusdienas bērniem. Esam pateicīgi Dievam, ka Viņš atvēra cilvēku sirdis Priekulē gan kalpošanai tirdziņā, gan laika un līdzekļu ziedošanai. Lūdzam Dievu, lai arī ziedojumu saņēmēju ģimeņu sirdis atvērtos Kristus Labajai Vēstij, Dieva mieram un apgādībai viņu nemierā un trūkumā.

Adventa koncerts kopā ar draugiem no Vaiņodes
Adventa laikā mūsu draudzes koris kopā ar Vaiņodes baptistu draudzes kori, jauniešiem, bērniem un mūziķiem, apvienojot spēkus, sniedza Adventes koncertu – 14. decembrī Priekules kultūras namā un 15. decembrī Vaiņodes kultūras namā. Koncertam bija īpaša režija ar ļoti plašu un daudzveidīgu programmu, dziesmām un priekšnesumiem. Priekules koncertā uzrunu teica baptistu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts, savukārt Vaiņodē uzrunu teica Vaiņodes baptistu draudzes sludinātājs Ainārs Purmalis. Gan vaiņodnieki, gan mēs, priekulnieki, esam priecīgi, ka Dieva spēkā varējām Ziemassvētkos Kristus vēsti iznest arī ārpus mūsu dievnamiem.

Priekule-2013-02

Ziemassvētku vakara dievkalpojums 
Ziemassvētku vakarā, kaut arī zemi negreznoja sniega rota, mūsu draudzes dievnamā bija gaiša un sirsnīga svētku sajūta, ko radīja skaistā eglīte, izgaismotais dievnams, kā arī ļoti lielais dievkalpojuma apmeklētāju skaits. Dievkalpojumā koris sniedza īpaši gatavotu Ziemassvētku dziesmu priekšnesumu, vīru kvartets dziedāja kopā ar svētdienskolas bērniem, skanēja dzeja, flautas, vijoles mūzika un sludinātāja Mārča Zīverta uzruna. Korim kopā ar klausītājiem nodziedot Ziemassvētku himnu, ieskandinājām pārdomām pilno Ziemassvētku laiku.

Priekule-2013-03

Ziemassvētku dievkalpojums bērniem
25. decembrī Priekules baptistu baznīcā pulcējās daudz bērnu kopā ar vecākiem un vecvecākiem, lai nosvinētu Pirmos Ziemassvētkus. Bērni kopā ar svētdienskolotājiem bija sagatavojuši īpašu svētku programmu – dzeju, dziesmas, Pirmo Ziemassvētku stāsta uzvedumu, kā arī drāmu par dāvanām un savu trūkumu un kļūdu atdošanu Jēzum. Uzvedumā piedalījās svētdienskolotāji, viņu palīgi, draudzes jaunieši un arī paši svētdienskolnieki, kur bija tērpušies kā ganiņi, Austrumu gudrie, kā mazas pūkainas aitiņas u.c. Dievkalpojuma apmeklētājus priecēja svētdienskolas orķestris, kas bija pirmo reizi sapulcināts tieši uz Ziemassvētkiem un kurā skanēja trīs vijoles, divas ģitāras, mežrags, trīs flautas, divi saksofoni, akordeons, zvani un vēl, un vēl. Atklājās tādi Dieva doti talanti, par kuriem mēs draudzē nemaz neesam zinājuši. Slava un pateicība Dievam!

Dievkalpojuma vidū visus klātesošos negaidīti pārsteidza rūķis-pastnieks sarkanā tērpā, kurš pēkšņi ieradās, velkot aiz sevis lielu vezumu. Šajā vezumā, kā atklājās, bija liela kaste, iesaiņota daudzās dāvanu papīru kārtās. Katru papīra kārtu atritinot, rūķis-pastnieks stāstīja, ko simbolizē katra no dāvanu papīru krāsām. Bērni un arī pārējie klātesošie ar nepacietību gaidīja, kas tad tiks izsaiņots no daudzajām papīru kārtām. Izrādījās, ka kastē bija jauks un salds iepriecinājums bērniem Ziemassvētkos. Priecājamies, ka Ziemassvētku gaišumu sajuta un Labo Vēsti saņēma gan svētdienskolas, gan arī citu klātesošo bērnu ģimenes.

Priekule-2013-04

Pāru seminārs
28. decembrī Priekules kultūras namā notika mūsu draudzes organizēts Pāru seminārs “Attiecību ugunskura uzkurināšana” sadarbībā ar Makgregora baptistu draudzi Floridā, ASV, kuras mācītājs Dens Allens un viņa sieva Blānša kā Pāru semināra lektori kalpoja Priekules novada iedzīvotājiem. Semināra mērķauditorija bija pāri – gan kristieši, gan tie, kas Kristu vēl nepazīst. Dens un Blānša seminārā dalījās desmit laimīgas laulības noslēpumos, kā arī stāstīja par četriem gadalaikiem laulības dzīvē -  jaunlaulāto posmu, karjeras un ģimenes veidošanas laiku, “tukšās ligzdas” posmu un pensijas laiku, kā arī par dažādajiem šķēršļiem un grūtībām, ar ko pāri sastopas dažādos dzīves posmos, un to iespējamo risinājumu.

Dens un Blānša pozitīvā, nepiespiestā gaisotnē stāstīja par savu 41 gadu ilgo laulības pieredzi arī dažādu konfliktu risināšanā; par dažādajām valodām, ko savstarpējā saziņā izmanto dzīvesbiedri, tādējādi viens otru nedzirdot un nesaprotot; par to, cik svarīga attiecībās ir attieksme, un ka tieši negatīva vai pozitīva personīgā attieksme pret otru pusi raisa attiecīgi - negatīvas vai pozitīvas jūtas un darbības gan pašā, gan dzīvesdraugā; par to, ka “zāle ir zaļāka” nevis aiz žoga, bet tur, kur tu pats to laisti – cik svarīga laulātajiem ir savstarpējo attiecību izkopšana ar kvalitatīvu laiku divatā, uzmanību vienam pret otru; par to, ka svarīgi ir ļaut sadzīt emocionālajām rētām un neplēst tās vairs vaļā, pieminot pagātnes lietas, dzīvesdrauga kādreiz izdarīto vai neizdarīto u.c. tēmas.

Priekule-2013-05

Klausītāji atzina, ka viņus ļoti uzrunāja mācītāja Dena Allena zīmētais ģimenes modelis, kur Dievs ir ģimenes galva, un minētais fakts, ka katram no dzīvesbiedriem nonākot tuvākās personiskajās attiecībās ar Dievu, arī savstarpēji tie kļūst tuvāki.

Kopā seminārs pulcēja 22 pārus no Priekules pilsētas un novada - gan tādus, kuru laulības “stāžs” ir pāris gadu, gan pārus, kuru kopdzīve iesniedzas trešajā, ceturtajā un piektajā gadu desmitā. Seminārs pāriem bija bez maksas, visus izdevumus sedza draudze. Apmeklētāji pozitīvi izteicās arī par draudzes piedāvāto bērnu bezmaksas pieskatīšanas pakalpojumu semināra laikā kvalificētu audzinātāju uzraudzībā, jo vairākiem pāriem tieši šis pakalpojums bija kā grūdiens piedalīties seminārā, netraucēti veltot laiku pārdomām par savu laulības dzīvi un attiecībām. Aptaujājot seminārā klātesošos pārus, konstatējām, ka šādas un līdzīgas mācības un sarunas par laulību un attiecībām Priekules novada ļaudīm ir ļoti nepieciešamas un pat jau sen gaidītas, turklāt tās var būt arī kā starta punkts tālākām sarunām ar nekristiešu pāriem par attiecībām ar Kristu.

Bībeles studijas par māceklību
Mācītājs Dens bija atvedis misijas dāvanu arī draudzei – Bībeles studijas par māceklību, kur trijos vakaros lasījām Bībeli, mācījāmies, gājām dziļāk izpratnē par Jēzus Lielo pavēli (Mateja 28:18-20), kas arī ir mūsu misijas pamatā, apguvām, ko nozīmē būt par mācekli pašam un kā par tādiem darīt arī citus. Klausītājiem bija jādomā par sevis aizliegšanu un sava krusta uzņemšanos ik dienas, par mācekļa īpašībām - paklausību, uzticību, pastāvību, mīlestību, pazemību, augļu nešanu, ticību bez bailēm, Kristus drosmīgu apliecināšanu u.c., kas tika pamatotas Bībeles pantos. Šīs Bībeles studijas mūsu draudzei iedeva teorētisko pamatu un izpratni par mācekļošanu, izaicinot to pielietot ikdienā, staigājot kopā ar Jēzu, - skolā, darbā, vidē, kurā esam, kontaktējoties ar apkārtējiem, kas vēl Kristu personīgi nepazīst.

Īpaši par mācekļošanu domājam, kopš mēs kā draudze esam satvēruši Dieva aicinājumu misijai konkrētās vietās Priekules novadā papildus tam, ka jau kalpojam pilsētā ar Vasaras Bībeles skolu, koncertiem u.c. pasākumiem. Viena no šādām vietām Priekules novadā, kur redzam savu misiju, ir Kalētu pagasts, kur jau pagastmājā noturam dievkalpojumus. Vīzija, par ko lūdzam Dievu, ir, lai Viņš Kalētos pavērtu ceļu svētdienskolai un sadarbībai ar ģimenēm, regulārām jauniešu tikšanās reizēm, Bībeles studijām un mācekļu sagatavošanai mājas grupās, kas ietvertu dažādas paaudzes, kā arī draudzes sociālajam darbam šajās teritorijās.

Priekule-2013-06

Sadraudzība, sagaidot 2014. gadu
Kopā ar draugiem no ASV mūsu draudze pulcējās uz sadraudzības pasākumu 31. decembra vakarā, kad atskatījāmies uz aizvadīto gadu, skatījāmies attēlus no draudzes pirmsākumiem, dalījāmies pārdomās par to, kā draudze ir gadu gaitā attīstījusies un veidojusies. Jauno gadu iesākām, nākot lūgšanās Dieva priekšā.

Priekule-2013-07

Pateicamies par svētīgo gada nogali un Jaunā gada iesākumu Dievam, mūsu sadarbības draudzei ASV, īpaši Denam un Blānšai par to, ka viņi savu atvaļinājumu izvēlējās pavadīt drēgnajā un aukstajā Latvijā, ziedojot savu laiku un enerģiju kalpošanai Priekules novadā, kā arī Latvijas Baptistu draudžu savienībai, kas mūsu draudzi ir savedusi kopā ar sajūtās un ticībā mums tik radniecīgo sadraudzības draudzi ASV.

Vairāk par Priekules baptistu draudzes un Makgregora baptistu draudzes sadarbības vēsturi varat lasīt “Baptistu Vēstneša” 2013. gada novembra numurā.

← Citi raksti