Pirmo reizi Latvijā kristīgie uzņēmēji un profesionāļi vienā datu bāzē

Ievietots: 02.04.2013 / LBDS ziņas

Ar prieku un pateicību Dievam varam paziņot, ka portāls CGBnetwork.com 2012. gada beigās tika publiskots. Pateicamies komandai un partneriem par brīnišķīgo sadarbību! Šaja portālā jau ir reģistrējušies vairak kā 100 dalībnieku un katru dienu pievienojas jauni.

Mūsu vīzija ir apvienot biznesmeņus un profesionāļus visā pasaulē, kuri savu biznesu balsta uz Dieva vērtībām, lai dotu Viņam visu slavu un būtu liecība par Dieva varenajiem darbiem! Mūsu vērtības ir:

Ticība (Es ticu uz Dievu, Jēzu Kristu un Svēto Garu. "Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums." /Ps.111:10/ )

Taisnīgums (Taisnīgums manu lēmumu pamatā. "Viņa taisnīgums stāv nelokāmi vienumēr, viņa rags paceļas godā" /Ps.112:9/ )

Godīgums (Es darbojos pēc godīguma principiem manā darbībā. "Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnesīgs svars Viņam sagādā labpatiku." /Sal.11.1/ )

Cieņa (Es veidoju cieņas kultūru sadarbībā ar citiem. "Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa." /Rom.13:7/ )

Uzticība un Atbildība (Esmu uzticams Dieva Vārdam un daru visu, lai manam vārdam var uzticēties. "Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm." /Ps. 85:11,12/ )

Mīlestība (Veidoju mīlestībus pilnas attiecības ar visiem, ko satieku. "Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu." /2. Tim.1:7/ )

Pateicība (Par visu, ko esmu sasniedzis pateicos Dievam un liecinu par Viņa darbiem manā dzīvē. Esmu gatavs dot tālāk to, ko esmu saņēmis. "Tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība." / 2. Kor. 9:11/)

Mūsu mērķi  "Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem" /Gal.6:10/ 
1.    Iespēja svētīt (10% labdarības projektiem) 
2.    Mūsu bizness kā labā smarža,liecība citiem 
3.    Sadarbības iespējas globālā vidē - Latvijā un Eiropā 
4.    Iekšējais komunikāciju tīkls

Jūsu ieguvumi, pievienojoties CGBnetwork.com 
1.    Iespēja prezentēt savus produktus, pakalpojumus savā zemē un citur pasaulē. 
2.    Iespēja atrast sadarbības partnerus globālā vidē. 
3.    Iespēja atbalstīt vienam otru, dalīties pieredzē, veidot kopējus projektus. 
4.    Iespēja atklāt, ka mans bizness pieder Dievam 
5.    Pilnas informācijas attēlošana portālā www.cgbnetwork.com visu gadu, jaunumu, sludinājumu, liecību izvietošana savā profilā un portāla pirmajā lapā.


CGB

← Citi raksti