Pieminekļa atklāšana bīskapam Jānim Eisānam

Ievietots: 12.09.2014 / LBDS ziņas

Godinot bīskapa piemiņu, LBDS kopā ar piederīgajiem ir izveidojusi piemiņas zīmi Meža kapos.

Aicinām jūs piedalīties bīskapa Jāņa Eisāna un LBDS darbinieces Rūtas Eisānes pieminekļa atklāšanas svētbrīdī Rīgas Pirmajos Meža kapos 13. septembrī plkst. 12.00. Satikšanās pie Meža kapu galvenajiem vārtiem plkst. 12.00.

Ja jūs nesat pateicību sirdī par bīskapa kalpošanas svētību, mēs būtu pateicīgi par jūsu finansiālu piedalīšanos pieminekļa izdevumu segšanai.

Savu ziedojumu varat nosūtīt LBDS kontā ar norādi – Bīskapa Jāņa Eisāna piemineklim.

Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība” reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314 Swedbanka, konts, LV11HABA0551025781934

Dievs svētību jūsu kalpošanā vēlot – 
Edgars Godiņš, bīskapa vietnieks


Janis-un-Ruta-Eisani

← Citi raksti