Pēteri Sproģi atkārtoti ievēl LBDS bīskapa amatā

Ievietots: 19.05.2014 / LBDS ziņas

Līdz ar to LBDS bīskaps P. Sproģis šajā amatā ir trešo termiņu pēc kārtas.

Nākamā termiņā bīskaps P.Sproģis vēlas turpināt darīt to, kas jau ir iesākts un strādāt pie trīs svarīgākajiem darbības virzieniem: jaunu draudžu dibināšana, draudžu stiprināšana un atjaunošana, un jaunu mācītāju sagatavošana.

Jaunu mācītāju un draudžu vadītāju sagatavošanai bīskaps ir 2008. gadā dibinājis un izveidojis Baltijas Pastorālo institūtu (BPI). Piecu gadu laikā BPI absolvējuši 32 studenti un 18  joprojām mācās. No tiem 15 ir jaunie mācītāji, kuri šobrīd vada esošas baptistu draudzes un 12 jaunu draudžu dibinātāji. Kopš 2006. gada, kad P. Sproģis pirmo reizi stājās bīskapa amatā, ir sākts darbs pie 20 jaunu draudžu izveides.

Bīskaps atgādināja,  ka mūsu uzdevums nav pasauli tiesāt bet mīlēt.  Savā ticībā mums vienmēr jāsaglabā pazemība un nav jābaidās atzīt, ka daudz ko nevaram izskaidrot. Bīskaps uzsvēra, ka cilvēkus nepārliecina skaļi izkliegti lozungi, bet daudz pārliecinošāka ir patiesība, kas ir piedzīvota.

Kongress notika LBDS namā Rīgā, un tā moto bija „IET UN NEPAGURT”. Kongresā piedalījās 224 delegāti no 70 Latvijas baptistu draudzēm.

Bīskaps Pēteris Sproģis ir dzimis 1973.gadā 27.jūnijā, Ventspilī. Kristīts 1989.gada maijā, kļūstot par Ventspils baptistu draudzes locekli. Absolvējis LBDS Teoloģijas Semināru 1994.gadā un tālāk turpinājis mācības Palmer Baptist Teoloģiskajā Seminārā Filadelfijā, ASV, kur 1996.gadā ieguvis teoloģijas maģistra grādu. Ordinēts par sludinātāju Rīgas Mateja draudzē 1996.gada decembrī, par mācītāju 2002.gada janvārī. Precējies ar Martu Sproģi 2005.gada janvārī.

Par LBDS

Baptistu liecībai un kalpošanai pasaulē ir jau vairāk nekā 400 gadu. Latvijas baptisti pieder pie vienas no lielākām protestantu konfesijām pasaulē, kas apvieno pāri par 110 miljoniem cilvēku. Baptisti ir viena no Latvijas tradicionālajām kristīgām konfesijām, un par baptisma izcelšanos Latvijā tiek uzskatīts 1860. gada 2. septembris, kad kristīja pirmos 9 latviešu baptistus Mēmelē. Šo datumu uzskata par Latvijas baptistu draudžu dzimšanas dienu. Latvijā pirmās baptistu draudzes Sakā, Užavā, Ventspilī tika dibinātas 1861.gadā.

← Citi raksti