Par LBDS īpašumu Tilžā – Latgalē, 280 km attālumā no Rīgas

Ievietots: 06.08.2012 / LBDS ziņas

Latvijai atgūstot neatkarību, šis draudzei piederošais īpašums tika atdots LBDS. Tādējādi bija radusies iespēja dibināt evaņģēlistu apmācības centru (EAC). Notika ēku atjaunošanas darbi un mācību centra ierīkošana. Tika atrastas ģimenes, kas pārcēlās dzīvot Tilžā, veica misijas darbu un aprūpēja telpas, saimniecību un visu pārējo.  Darbs pie Evaņģēlistu apmācības centra izveides Tilžā tika uzsākts sadarbībā ar  ‘’Radstock Ministries’’ misiju 1996.gadā, īpaši darbojoties Kolinam Lembam un Almeram Ludvikam. LBDS izveidoja EACT komiteju.  EACT mērķis bija sagatavot evaņģēlistus jaunu draudžu dibināšanai Latgalē un sniegt studentiem visas nepieciešamās iemaņas saprast Svētos Rakstus, tos mācīt un piepildīt savā dzīvē. Paralēli tam tika atjaunots arī Tilžas baptistu draudzes darbs, kuru šo gadu garumā vadīja Raivis Baltris, Aigars Jēcis, Kaspars Donis un citi. Ir bijušas ieceres veidot draudzes Viļakā un Bērzgalē. Darbs nebija viegls.

Lielu finansiālu atbalstu un arī morālu iedrošinājumu šo gadu garumā ar Čārlza Kellija vadītās organizācijas ‘’Bridge Builders International’’ starpniecību ir snieguši Amerikas kristieši: īpaši Christmas Walley draudzes ASV, Calvin Presbytarian draudzes ASV, Amerikas Latviešu baptistu apvienība u.c.,  lai palīdzētu atjaunot vecās ēkas un strādājot pie jaunu telpu izbūves, lai studentiem būtu labāki dzīves apstākļi šajā grūtajā kalpošanas darbā Latgalē. Gadu laikā Tilžā pašaizliedzīgi kalpojuši daudzi misonāri no Latvijas un no ārzemēm, tomēr, jāatzīst, ka pēc visiem šiem gadiem darbs Tilžā ir apsīcis un nav kas to turpina.

Draudzes locekļiem, misionāriem, mācītājiem aizbraucot no Tilžas, vairs nav bijis iespējams kādiem palikušajiem vietējiem draudzes cilvēkiem šo darbu turpināt. Dotajā brīdī Tilžas baptistu draudze vairs faktiski nepastāv un ir apturējusi savu darbību uz nenoteiktu laiku, cerībā, ka iespējams varētu uzrasties kādi kristīgi cilvēki, kas sajūt Dieva aicinājumu turpināt draudzes darbu. Arī pārējās divās ēkās nekāda darbība nenotiek un tās stāv tukšas.

Mēs, LBDS Padome un LBDS vadība, negribētu īpašumu pārdot, taču, ja nevienai draudzei, kristīgai vai labdarības organizācijai, indivīdam, nebūs redzējums par šī īpašuma izmantošanu, apsvērsim lēmumu par īpašuma pārdošanu.

Īpašuma dati:
Kadastra numurs: 38860030296
Zemes gabals: 5,3 ha

Uz zemes atrodas ēka (bija baznīcas nams) un 2 dzīvojamās mājas, kā arī 4 palīgēkas. Zeme nav lauksaimniecībā izmantojama, taču apkārtni veido koku alejas, teritorijā atrodas dīķis. Tā varētu būt laba atpūtas vai rehabilitācijas vieta tiem, kas vēlas baudīt klusu un nesteidzīgu vidi, kas ir tālu no pilsētas ikdienas dunas un trokšņiem.

Aicinām šo informāciju nodot tālāk, lai pēc iespējas vairāk draudzes, organizācijas un cilvēki par to tiktu informēti. Lūdzam interesēties zvanot vai rakstot uz Latvijas Baptistu draudžu savienību, bīskapa vietniekam Edgaram Godiņam tel. 26407403, e-pasts: edgars.godins@lbds.lv vai izpilddirektorei  Žannai Drūnesei tel. 67223379, 20390979, e-pasts: kanceleja@lbds.lv līdz 2014.gada 1. novembrim.

Vairāk fotogrāfijas no īpašuma var apskatīt šeit: http://failiem.lv/u/spqttxk

LBDS Padomes vārdā,

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese

← Citi raksti