Papildināta informācija par draudžu reliģisko darbību

Ievietots: 31.03.2020 / LBDS ziņas

Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību

 

            Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām organizācijām. Ministru kabineta 2010. gada 29. marta sēdē ir pieņemti grozījumi rīkojumā, kuri pastiprināja iepriekš ieviestos ierobežojumus, aizliedzot arī jebkādus privātos pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi (rīkojuma 4.5.5. apakšpunkts).

            Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos ierobežojumus:

Rīkojuma 4.5.3. apakšpunkts noteic, ka aizliegtas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties. Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto cilvēka pamattiesību apjomu, kas sevī ietver arī reliģijas brīvības tiesības, kā arī respektējot reliģisko organizāciju darbības specifiku, informējam, ka dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, minētā rīkojuma 4.5.3. punkta izpratnē.

Rīkojuma 4.5.2 apakšpunkts paredz, ierobežojumus, kas noteikti, atrodoties publiskās vietās, proti, personām ir jāievēro savstarpējā divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām), personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām). Saskaņā ar rīkojuma 4.5.24.apakšpunktu, neievērojot divu metru distanci publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var pulcēties ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi minētie rīkojuma noteikumi par sociālo distancēšanos. Šobrīd rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās) tomēr, ikvienam ir jāievēro 2 metru sociālā distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma videotiešraidi.

Vēršam uzmanību tam, ka aizliegti visi privātie pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās. Tādējādi ikviens ir stingri aicināms palikt mājās un neapmeklēt dievnamus, atliekot laulību un kristību ceremoniju organizēšanu.

Augsti novērtēju reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama apmeklējuma, tā vietā aicinot reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus. Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot 2 metru distancēšanos, nodrošinot maksimālo piesardzību.

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs
J. Bordāns

 

Tieslietu  ministrijas izplatītā informācija ar skaidrojumu par laulību slēgšanu ārkārtējās situācijas laikā

 

Tieslietu ministrija norāda, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 29. martā rīkojumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus, taču civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, šobrīd nav aizliegta un var notikt.

Laulības kā juridiska fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā ir iespējama tikai gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļa vai baznīca var nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ja dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā nav iespējams nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un nav iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tad attiecīgajā dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā laulības reģistrācija šobrīd nav iespējama.

Tieslietu ministrija aicina personas būt atbildīgas un rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šobrīd veikt laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, kā arī pirms laulības reģistrācijas lūgums sazināties ar dzimtsarakstu nodaļu vai baznīcas personālu par tās iespējām nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācija:

Ministru kabinets 2020. gada 29. martā pieņēma rīkojumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, ar kuru tiek aizliegti:

  1. jebkādi publiski pasākumi (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju);
  2. sapulces, gājieni un piketi (saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" noteiktajām definīcijām);
  3. reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties;
  4. telpu sporta norišu vietu darbības;
  5. jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Papildus tika nolemts noteikt šādus ierobežojumus:

  1. personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām);
  2. personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām).

Vairāk informācijas-
https://tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/tieslietu-ministrija-informe-par-laulibu-registraciju-dzimtsarakstu-nodalas-un-baznicas

← Citi raksti