Palīdzēsim Valdemārpils-Ārlavas draudzei

Ievietots: 29.03.2017 / Draudžu ziņas

Pagājušais gads Cīruļos Valdemārpils-Ārlavas draudzei iesākās bez lieliem plāniem. Tomēr februārī LBDS Reģionālajā tikšanās uzzinājām par iespēju rakstīt projektu sadarbībai ar Oklahomu. Tas lika paskatīties uz lietām draudzē no citas perspektīvas. Izvirzījām divas prioritātes: baznīcas jumta nomaiņu un vasaras dienas nometni atsevišķi zēniem un meitenēm vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Uzrakstījām projektu un ar to pateicām Dievam, ka esam gatavi darīt to, ko pirms tam uzskatījām par nepaveicamu – veikt baznīcas jumta nomaiņu. Agrā pavasarī radās iespēja rakstīt projektu Eiropas Savienības LEADER programmā. Projekts tika apstiprināts EUR 43 000 apmērā – tie ir līdzekļi ēkas jumta nomaiņai, siltināšanai un otrā stāva izbūvei. Mūsu daļai no šīs summas ir jābūt 10% jeb EUR 4300. Tas mums deva spārnus, jo šādu iespēju mazai draudzītei nelielā ciematā iegūt bez Dieva ziņas nav iespējams.

Pašlaik kārtojam pēdējās atļaujas, lai jau šopavasar uzsāktu būvniecības darbus. Vēlamies izremontēt telpas, kur sniegt sociālos pakalpojumus draudzes locekļiem un ciema iedzīvotājiem, kā arī rīkot lūgšanu vakarus un nometnes. Liels izaicinājums ir savest kārtībā elementāras lietas - ievilkt ūdensvadu, izveidot kanalizāciju un apkures sistēmu. Lai veiktu visus nepieciešamos remontdarbus, mums nepieciešami EUR 6000.

Dievs mums rāda, ka Viņam ir plāns mūsu draudzei, un mēs Viņa vadībā gribam būt gatavi to īstenot. Ir lietas, kuras uzsākot, saprotam, ka tikai ar Dieva vadību to varēsim. Pašlaik ejam uz priekšu ticībā.

Ja jums ir jautājumi vai Dievs aicina mūs atbalstīt, lūdzu, sazinieties ar mani: mob. 26337414 vai e-pasts: gvadone@inbox.lv.

Gita Vadone
Valdemārpils –Ārlavas draudze

← Citi raksti