Palīdzēsim atjaunot Rucavas baptistu draudzes dievnamu

Ievietots: 29.01.2017 / Draudžu ziņas

Saulainā 25. septembra svētdienā Rucavas baptistu draudze pateicās Dievam par 145 gadiem kopš draudzes dibināšanas.

Pirmajās pēckara Lieldienās 1946. gadā tajā kā deviņgadīgs zēns bībelīgās pagremdēs kristībā apliecināju, ka esmu izvēlējies sekot pa šauro ceļu savam personīgajam Pestītājam Jēzum. Visu ilgo gadu gaitā piedzīvots ne mazums grūtību, tomēr Dieva slavēšana, Dieva Vārda sludināšana un lūgšanas šajā namā ne mirkli nav rimušas.

Skaitliski nelielā Rucavas draudze ir apņēmības pilna savā dievnamā kopt svēto altāra uguni, pasludināt Evaņģēliju novada ļaudīm, aizlūdzot par tiem. Laika gaitā koka ēkai un īpaši piebūvei radušās problēmas, ir vajadzīga
Konstrukciju nostiprināšana, kam nepieciešams plašāks ziedotāju atbalsts. Aicinu palīdzēt Rucavas draudzei atjaunot savu dievnamu!

Ziedot iespējams LBDS mājaslapā www.lbds.lv sadaļā “Ziedot” ar piebildi “Rucavas baptistu baznīcas remontam” vai sazinieties ar draudzes sludinātāju Jāni Bērzi – Bērziņu vai padomes priekšsēdētāju Arti Ķūsi (mob. 29453296).

 

Enoks Biķis
Rīgas Mateja baptistu draudze

← Citi raksti