Paldies Draudžu dienu veidotājiem!

Ievietots: 12.08.2013 / LBDS ziņas

Mīļie draugi, Līvānu dienu veidotāji!

Līdz ar apustuli Pāvilu jāsaka: "Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums..." (1.Tes. 3:9 )  redzot jūsu pašaizliedzīgo kalpošanu piedaloties Draudžu dienu veidošanā!

Liels un sirsnīgs paldies visiem, kas līdzdarbojās, aizlūdza un bija kopā Līvānos!

Paldies, ka varējām piedzīvot LBDS Draudžu dienas 2013 Līvānos.

Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem, paldies visiem, kuri iesaistījās, kalpoja, atbalstīja, aizlūdza, iedrošināja, stiprināja, skaņoja, gaismoja, nesa, cēla, veda...

Paldies ikvienam, jo tikai KOPĀ mēs Draudžu dienas darījām par svētību sev un Līvānu pilsētai.

Paldies visiem pasākumu organizatoriem un vadītājiem, koordinatoriem un mūziķiem, dziedātājiem un visiem pasākuma saturu veidotājiem.

Pāri visam pateicība mūsu Debesu Tēvam, ka VIŅŠ mūs aicināja, vadīja, svētīja ar Savu KLĀTBŪTNI caur Svēto Garu!

Viņam lai ir gods un slava par brīnišķīgo laiku Līvānos!

Sirsnīga pateicība ikvienam,
organizatoru komandas vārdā,
Žanna Drūnese

 

← Citi raksti