Oklahomas draugi Latvijā

Ievietots: 24.07.2017 / LBDS ziņas

No 18. līdz 23. maijam Latvijā trešo reizi ciemojās Oklahomas Baptistu savienības 17 garīdznieki un vadītāji. Nākamā oklahomiešu vizīte plānota septembrī.

 

Oklahomieši piedalījās LBDS Kongresā un Baltijas Pastorālā institūta izlaidumā. Pusdienu pārtraukumā viesi iepazinās ar to draudžu vadītājiem, kuras apciemoja nākamajā dienā. Oklahomas pārstāvji devās uz Grobiņas, Jelgavas, Madonas, Ogres Trīsvienības, Rīgas Mateja, Rīgas Semināra un Ventspils draudzi, kā arī uz Ropažu un Rojas jaundibināmo draudzi. Viesi uzklausīja deviņu garīdznieku un draudžu dibinātāju stāstus par kalpošanas plāniem un sadarbības iespējām. Užavā oklahomieši apskatīja nometņu kalpošanas centru “Ganības” un uzklausīja BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentu kalpošanas plānus. Noslēgumā viesi tikās ar LBDS nozaru vadītājiem un stāstīja par pamanītajām sadarbības iespējām.

 

Mēs pateicamies Dievam par Viņa dotajiem sadarbības partneriem un draugiem. Lūgsim par viņiem, gatavojoties vizītei rudenī. Lūgsim arī par sevi - lai mēs spējam novērtēt un izmantot Dieva dotu iespēju iepazīt citus Kristus sekotājus un izprast Viņa nodomus, paplašinot savas pieredzes un kalpošanas robežas.

Maiks Hands, Oklahomas Baptistu draudžu savienības Partnerattiecību misijas vadītājs,  atbildīgais par sadarbību ar LBDS draudzēm, vērtē līdzšinējo sadarbību:

Partnerattiecības starp Oklahomu un LBDS draudzēm oficiāli ilgst 14 mēnešus. Šajā laikā iepazīšanās vizītēs esmu atvedis uz Latviju trīs mācītāju un misijas vadītāju komandas. Grupas sastāvs vienmēr ir bijis ļoti dažāds - administratīvie darbinieki, mācītāji, asociāciju vadītāji, draudžu vadītāji. Priecājamies, ka 10 mācītāji ir nodevušies partnerattiecībām ar Latvijas draudzēm un pārējie turpina lūgt par to iespējamo attīstību. Divi mācītāji, kas Latvijā viesojās maijā, ir gatavi uzsākt partnerattiecības ar Latvijas draudzēm.

Šovasar vairākas Oklahomas draudžu komandas apciemos savas māsu draudzes Latvijā. Jūnijā pie Ādažu Misijas draudzes viesosies Lautonas Pirmās draudzes komanda. Midvestas Soldžerkrīkas draudzes pārstāvji ciemosies Karostas jaundibināmajā draudzē. Jūlijā Limbažu draudzē viesosies Purselas Pirmā draudze, lai kopīgi organizētu Ielas svētkus. Komanda no Rīdžensīparkas draudzes dosies uz Liepāju, lai kopīgi ar Ciānas draudzi organizētu pasākumus bērniem un jauniešiem. Lai praktiski palīdzētu dievnama atjaunošanā Bauskas draudzei, jau otro gadu augusta pirmajā nedēļā Latvijā ieradīsies komanda no Austrumcentrālās asociācijas.

Grupa, kas Latviju apciemoja maijā, bija patīkami pārsteigta par jaunajiem draudžu vadītājiem un dibinātājiem. Viņu redzējums par kalpošanu iedvesmoja vairākus mūsu vadītājus jaunai vīzijai kalpošanai Oklahomā. Tāda ir partnerattiecību būtība - nevis amerikāņi atbrauc uz Latviju mācīt, kā dibināt un vadīt draudzes, bet Amerikas un Latvijas draudzes ir kopīgi nodevušās vienam mērķim - pasludināt Jēzus Kristus Evaņģēliju.

Nākamā Oklahomas komanda Latvijā ieradīsies 27. septembrī. Ceram, ka tā būs līdz šim lielākā grupa. Lūgsim, lai Dievs gatavo Amerikas un Latvijas kristiešu sirdis jaunām draudzībām un partnerattiecībām.

 

Kādā rāmī atsauksmes no LV:

Pēteris Tervits, Ventspils draudzes mācītājs:

Pie mums viesojās mācītājs Džons Tidvels no Bristovas Trīsvienības baptistu draudzes. Sapratām, ka abas draudzes ir ļoti līdzīgas. Šobrīd ļoti konkrētu sadarbības plānu vēl nav. Ir nolemts turpināt saziņu elektroniski un skatīties, kā Dievs vadīs. Mācītājs Tidvels ļoti vēlas palīdzēt savai draudzei saprast, ka Dievs spēcīgi darbojas arī ārpus ASV robežām. Tā kā Ventspils draudzei ir spēcīgas kalpošanas nozares un tās ir līdzīgas abām draudzēm, tad, ļoti iespējams, šajā sadarbībā arī Latvija varētu būt par svētību Oklahomai.

Haralds Bartkevičs, Grobiņas draudzes mācītājs:

Grobiņas draudzē viesojās Viktorijas Baptistu draudzes mācītāji Lerijs Faktors un Emits Makkenzijs. Abi viesi svētdien uzrunāja draudzi. Gan viesi, gan mēs paši saprotam, ka esam attiecību veidošanas sākumā, un bijām atklāti par to, ka vēl nezinām, kas notiks tālāk. Tāpēc pirmais mērķis ir iepazīt vienam otru. Vienojāmies, ka draudzes apmainīsies ar aizlūgšanu vajadzībām. Svētdienas vakarā daži mūsu draudzes vadītāji kopā ar viesiem pavadīja vakaru restorānā “Pastnieka māja”, lai apmainītos ar idejām un aizlūgtu viens par otru. Šķiet, ka viesiem radies labs iespaids par Latviju. Mēs parādījām viņiem arī skaistākās un interesantākās vietas Liepājā, Aizputē un Pāvilostā. Satikšanās ar Viktorijas Baptistu draudzes brāļiem noteikti bija abpusēji bagātinoša.

Sagatavoja, projektu vadītāja Žanna Drūnese

Tikšanās ar Grobiņas draudzes pārstāvjiem

Maiks Hands

← Citi raksti