Oklahoma - Latvijā

Ievietots: 07.11.2017 / LBDS ziņas

Viņi viesojās 12 draudzēs un jaunu draudžu dibināšanas vietās, lai iepazītos un uzsāktu sadarbību.

Oklahomas draudžu mācītāji ciemojās vairākās Rīgas draudzēs - Āgenskalna, Golgātas, Semināra un Vīlandes draudzēs, kā arī Aizputes, Jaunjelgavas, Līgatnes, Mērsraga, Tukuma, Ogres Trīsvienības, Valmieras un Liepājas Pāvila baptistu draudzēs. Viesi apmeklēja arī vairākas draudžu dibināšanas vietas Liepājā, Ropažos un Krāslavā. Vizītes ietvaros notika divas tikšanās, kurās Latvijas draudžu vadītāji un kalpotāji tika iedvesmoti un izaicināti turpmākai kalpošanai.

Vīru kalpošanas semināru 30. septembrī apmeklēja vairāk nekā 60 pārstāvju no mūsu draudzēm. Semināru vadīja Kīts Burkharts, Oklahomas Baptistu draudžu savienības Ģimeņu un vīru kalpošanas vadītājs, un Skots Filipss, šīs savienības izpilddirektors. Viņu vadītās lekcijas palīdzēja labāk izprast vīriešu lomu draudzē un ģimenē un kā ar vīru kalpošanas palīdzību aizsniegt Kristum nekristiešus. Lektori uzsvēra, cik svarīga ir vīru kalpošana, sniedza ieteikumus par vīriešu aizsniegšanu dažādās vidēs, par to, kā viņus “atrast” un kādas ir viņu “komforta zonas”. Viņi arī parādīja, cik svarīga ir tieši vīriešu nākšana pie ticības Dievam, jo, kā liecina statistika, ja glābšanu piedzīvo vīrietis - ģimenes galva, tad ticībai tuvojas visa ģimene. Kā atzīst Pļaviņu draudzes sludinātājs Rūdolfs Kroičs: “Īpaši uzrunāja lektoru teiktais par spēcīgas kalpošanas komandas izveidošanas principiem, kopīgiem mērķiem, stratēģiju, efektīvu vadību, sadarbības metodēm, sadarbības vidi un līdzekļiem, lai pagodinātu Dievu un nestu Viņam slavu. Tas liek domāt par savu ieguldījumu un aicinājumu draudzē. Dievs nekļūdīsies aicinot, jo Viņš zina, ko mēs spējam darīt Viņa spēkā. Dievs neaicina uz kaut ko, ko tu nevarētu veikt ar Viņa pārdabiskā spēka palīdzību un virzību. Šis seminārs man deva iedvesmu vīru kalpošanai un piesaistīšanai draudzes darbam. Paldies Oklahomas lektoriem par iedrošināšanu un sagatavošanu Dieva aicinājumam!”

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) vadībai bija iespēja pavadīt laiku ar Eimiju Kordovu, Oklahomas Baptistu savienības Sieviešu kalpošanas vadītāju. Īpaši noderīga šī pieredze bija SKA topošajai vadītājai Agnesei Megnei. Eimija, līdzīgi kā Agnese, kalpošanā ir neilgu laiku, pārņemot vadību no iepriekšējās vadītājas, kura šajā kalpošanā bijusi vairākus gadus. Iedvesmojošā sarunā ar LBDS SKA topošo Padomi Emija iepazīstināja ar pašas izstrādāto rokasgrāmatu un metodiku kalpošanas darba veicināšanai un sieviešu pieaugšanai Kristus līdzībā. Topošā SKA Padome jau domā par ideju adaptēšanu Latvijas kontekstam. “Mēs ieguvām jaunas un iedvesmojošas idejas un labprāt stāstījām par savu pieredzi – īpaši par māceklības programmu “ENTRUST”. Ja Dievs tā būs lēmis, nākotnē varētu izveidoties brīnišķīga sadarbība starp Latvijas un Oklahomas sieviešu kalpošanas apvienībām,” atzīst Agnese Megne.

Priecājos, ka vairākas Latvijas draudzes un LBDS kalpošanas nozares ir uzsākušas sadarbību ar Oklahomas draudzēm un kalpošanām. Priecājos par labajām atsauksmēm gan no oklahomiešiem, gan mūsu draudžu pārstāvjiem – ne tikai par sirsnīgajām attiecībām, bet arī par labo sadarbību, kas izpaužas kopīgos projektos un finansiālajā atbalstā.

Sagatavoja Nora Rautmane, BPI Projektu vadītāja

                                                   

 

 

← Citi raksti