Notiks bezmaksas apmācības "AIRI vecākiem"

Ievietots: 31.05.2016 / LBDS ziņas

Aicinām visus, kuri apsver iespēju, gatavojas vai jau ir uzņēmušies tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem, apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm “AIRI vecākiem”

(jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem, programmas nosaukums ir tulkots no angļu valodas - Parent Recourses for Information, Development and Education jeb saīsinājumā PRIDE)

Apmācību ilgums – 27 stundas. Apmācības ir bez maksas.
Apmācības notiks: RĪGĀ, Lubānas ielā 17a, Bērnu un jauniešu centra administrācijas telpās
Apmācības vadīs
 īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis adoptētājs, aizbildnis.

Grupu vadīs:
Kaspars Jasinkēvičs – profesionālis
Vēsma Sandberga - praktiķis
Apmācību norises laiks: jūnijs - novembris
Pieteikšanās apmācībām pa tālruni vai e-pastu līdz 2016. gada 31. maijam.
Pieteikties pie Vēsmas Sandbergas: latsand4@yahoo.com vai pa tālruni 29112916

Apmācības notiks interaktīvā veidā, tās būs sadalītas 9 sesijās jeb 9 apmācību dienās; katra sesija 3 stundas gara.
Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem, potenciālie vai esošie adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes vai viesģimenes. Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi.
Katrs apmācību dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.
Apmācības beidzot, dalībnieki saņems – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS”apliecinājumu par programmas apguvi.

Papildus informācija SOS Bērnu ciematu mājas lapā www.sosbernuciemati.lv

PROGRAMMAS VĒSTURE

Ikdienā strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vairākus gadus lūkojās pēc labas un metodiski pamatotas apmācību programmas SOS mammu sagatavošanai.
Pamatojoties uz starptautisko kolēģu atsauksmēm un ieteikumiem, uzzinājām par apmācību programmu “AIRI vecākiem” un 2015. gadā radām iespēju iegādāties programmas licenci. Programmas licence nozīmē tiesības iegūt un tulkot programmas materiālus, sagatavot apmācību vadītājus un uzsākt apmācības potenciālajiem un esošajiem Latvijas adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Šobrīd uzsākam apmācības pirmajām grupām dažādos Latvijas reģionos, kur esat aicināts/-a pieteikties arī Jūs.

APMĀCĪBU TĒMAS

1. diena. Informācija un ievads par apmācību programmu.Ārpusģimenes aprūpes koncepts; kā tajā nonāk bērni un ģimene; iepazīšanās ar apmācību programmu, filozofiju, materiāliem, novērtēšanu.

2. diena. Komandas darbs ceļā uz pastāvīgumu. Komandas darba nozīme bērna izaugsmē: audžuvecāki - bērns - bioloģiskā ģimene; izpratne par bioloģiskās ģimenes problēmām; kā runāt ar bērnu par viņa ģimeni, spēt atbalstīt bērna un viņa ģimenes attiecības; dalītās vecāku lomas - audžuvecāku unikālā loma un nozīme.

3. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: piesaiste. Ieskats bērna augšanas un attīstības pamatos; piesaiste, tās nozīme un veidošana; vardarbības, novārtā pamešanas, izmantošanas, traumas ietekme uz piesaisti, bērna attīstību, uzvedību; audžuvecāku un adoptētāju iespējas veidot pozitīvu piesaisti.

4. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: zaudējums. Bērna šķiršana no ģimenes un ar to saistītais zaudējuma pārdzīvojums; dažādi zaudējuma veidi un kā bērns reaģē uz zaudējumu; kā zaudējums var tālāk ietekmēt bērna attīstību.

5. diena. Ģimenes attiecību stiprināšana. Identitātes un pašapziņas veidošanās, kultūras identitāte; kontakts un plānotā sadarbība ar bioloģiskajiem vecākiem: apmeklējumu plānošana un organizēšana, bērna sagatavošana, bērna reakcijas pēc tikšanās ar vecākiem.
6. diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: disciplīna. Disciplīnas mērķis, uzdevumi; atšķirība starp disciplīnu un sodīšanu; zināšanas, prasmes, īpašības, kas nepieciešamas pieaugušajiem, lai nodrošinātu disciplīnu; dažādas pieejas, kā vissekmīgāk panākt efektīvu disciplīnu; bērna uzvedība, faktori, kas to ietekmē; kā strādāt ar bērnu uzvedību, kas cietuši no vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, novārtā pamešanas un traumas; rīcība krīzes situācijā un uzvedības problēmu risināšana).

7. diena. Ģimenes attiecību turpināšana. Pastāvīguma, konsekvences nozīme, plānojot pārmaiņas, pieņemot lēmumus; kaitējums, ko nodara aprūpes maiņa; attiecības, kas ilgst visu mūžu (t.sk. saistībā ar bērna bioloģisko ģimeni); adopcija, aizbildnība, audžuģimene kā alternatīvi risinājumi; pastāvīguma plānošana, ievietojot bērnu citas kultūras ģimenē, bērna sagatavošana adopcijai (atbildēšana uz jautājumiem); jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšana; stratēģijas, kas palīdz veidot pozitīvu identitāti (pārmaiņu gadījumos).

8. diena. Pārmaiņu plānošana. Kas notiek ģimenē, kad tajā tiek ievietots bērns (praktiski aplūkosim, kas sagaidāms pirmajās stundās, dienās, nedēļās pēc bērna uzņemšanas); kā jaunā bērna uzņemšana ietekmē ģimenē jau esošos bērnus; tiek aplūkoti dažādi riski un kā ar tiem strādāt.

9. diena. Informēta lēmuma pieņemšana Noslēgums un apmācību izvērtējums. 

← Citi raksti