Neieved mūs kārdināšanā

Ievietots: 14.12.2020 / LBDS ziņas
Mūsu Tēvs debesīs, neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Tēvs, Tu esi vienīgais, kurš spēj mūs tā vadīt, ka mēs kārdinājumiem paejam garām, apejam tiem apkārt un neiekrītam to lamatās. Paldies, Tēvs, ka Tu tik daudzas reizes esi mūs vadījis tā, ka mēs pat neesam pamanījuši kārdinājumus mums apkārt.
Labais Tēvs, mēs zinām, ka Tu vēlies mūs izglābt, tāpēc nevari mūs kārdināt. Mēs atzīstam, ka tā ir mūsu pašu sirds kārība, kas vilina un valdzina, līdz tā ir ieņēmusies un dzemdē grēku, bet padarītais grēks dzemdē nāvi. Labais Tēvs, mēs atzīstam, ka mums pašiem bieži pietrūkst gribas, spēka un gudrības izturēt šos pārbaudījumus. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Tu atpestī mūs no ļaunuma, kas vēl mājo mūsu sirdī, līdz tā kļūst pilnīgi tīra Tavā priekšā. Tēvs, atpestī mūs arī no Ļaunā, kurš staigā mums apkārt kā rūkdams lauva, meklēdams, kuru varētu aprīt. Mīļais Tēvs, bez tevis tiešām mēs nenieka nespējam. Kā mazi bērni mēs vēlamies pieķerties sava visspēcīgā Tēva rokai. Mēs pilnībā nododam sevi Tavai vadībai!
← Citi raksti