Muzikālās nodarbības bērniem

Ievietots: 09.09.2013 / Muzikālā kalpošana

Mūzikas valoda ir svarīgs evaņģelija pasludināšanas veids mūsu draudzēs.

Mūzika ļauj paust un izdzīvot emocijas, tā cenšas mūs vest dziļāk pārdomās par Dieva dabu un aicina atrasties Dieva tuvumā.

Mūzikas mācīšanās jau agrā bērnībā attīsta domāšanas ātrumu, kā arī iemāca patstāvību un savas vērtības apzināšanos. Dodot iespēju bērnam pēc iespējas ātrāk apgūt pirmās muzikālās iemaņas, tiek aktivizēta iespēja apzināties sevi – savas stiprās un vājās puses. Tas paver iespēju kļūt par vispusīgi attīstītu personību nākotnē, ka arī liek pamatu tai muzikālo kalpotāju paaudzei, kas kalpos mūsu draudzēs jau tuvākajos gadu desmitos.

← Citi raksti