Mūžībā devies Ventspils krievu baptistu draudzes sludinātājs Oskars Ābeltiņš

Ievietots: 17.11.2021 / LBDS ziņas

Sludinātājs Oskars Ābeltiņš 13.08.1961 – 11.11.2021

Dzimis Jelgavā, dzīvojis Jēkabpilī, apguvis siltumtehniķa profesiju. Laulībā ar  Ludmilu piedzima 4 meitas. 1994. gadā  viņš tiek kristīts un aktīvi iekļaujas Jēkabpils krievu draudzes dzīvē. Tur viņš saņem aicinājumu sludināt un ar panākumiem to arī dara. Kaut arī Jēkabpils krievu draudze nav LBDS draudžu lokā, 1993. gadā Oskars izmanto iespēju studēt teoloģiju LBDS Teoloģiskajā seminārā. Šajā gadā arī saņem aicinājumu pārcelties uz Ventspili lai kalpotu Ventspils krievu draudzē. 2004. gada 13. jūnijā  Oskars tiek licencēts par LBDS sludinātāju. Viņam rodas izdevība neklātienes mācībām Losandželosas Bībeles univerisitātē, kuru beidz kā teoloģijas maģistrs. Turpmākos gadus uzticīgi kalpojis Ventspils draudzē. ŠĪ gada 11. novembrī Dievs viņu aicināja Mājās. Izvadīšana notika 12. novembrī, Ventspils kapos, klātesot draudzei un tuvākajiem draugiem no Jelgavas, Jēkabpils un Rīgas.

Lai Dieva miers un īpaša žēlastība sludinātāja ģimenei un tuviniekiem.

E.Godiņš, Garīdznieku brālības vadītājs

← Citi raksti