Mūsu Tēvs debesīs

Ievietots: 09.11.2020 / LBDS ziņas
Kungs, man tik grūti pieņemt, ka Tu esi kaut kas vairāk kā Mans Tēvs debesīs! Es apzinos, ka tas ir mans egoisms un mana nespēja pieņemt, ka Tu sapulcini ap sevi tik dažādus cilvēkus. Un tad man jādomā par šo vārdu “mūsu”. Tu jau zini, ka es tik bieži izveidoju savu cilvēku grupu, kas ietilpst manā “mūsu”. Tie, kas mani saprot, tie, kas mani iedrošina, tie, ar kuriem ir viegli garīgi augt. Bet ko lai es daru ar pārējiem? Ak, cik viegli skanētu - Mūsu, izņemot tos un tos cilvēkus, Tēvs debesīs… Kungs, lauz manu šauro skatu uz cilvēkiem! Palīdzi man ieraudzīt Tavu līdzību arī tajos, kurus man ir tik grūti cienīt un mīlēt! Tu esi arī viņu Tēvs. Kā Tu ar viņiem tiec galā.
Es atzīstu savu vājumu un lūdzu Tavu spēku! To spēku, kas pārspēj manus priekšstatus par dzīvi. Kungs, samīļo tos, kuri šajā laikā ir tik vientuļi un atstāti! Apmeklē Covid slimniekus slimnīcās! Viņi arī ir Tavējie! Es varu tikai lūgt par viņu izveseļošanos.
Mūsu Tēvs!
Tik tāls un tik tuvs!
← Citi raksti