Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien

Ievietots: 01.12.2020 / LBDS ziņas

 

Mūsu Tēvs Debesīs! Tu esi mums labākais Tēvs. Tu dod mums vislabāko. Tu nekad nenokavē ar dāvanām un palīdzību. Mēs Tev pateicamies, jo Tu esi dodošs Tēvs, Tava atbilde uz mūsu vajadzībām ir vislabākā. Paldies Tēvs, ka Tu atgādini par uzticību. Tu atbildi uz mūsu vajadzībām arī šodien. Ja arī reizēm saņemam šķietami mazāk kā gribētos, taču tas ir pietiekami, lai turpinātu Tevi godināt. Paldies, ka rīt Tu atkal būsi mums blakus. Tu atkal būsi pieejams. Tēvs, ja tas var notikt, dari tā, ka neesmu tādā nabadzībā, ka pazaudēju cerību uz Tevi, un neesmu tādā bagātībā, ka novēršos no Tevis. Palīdzi, lai manas rūpes par dienišķo iztikšanu neaizved mani projām no paļāvības uz Tevi. Es zinu, ka Tu redzi, kas man šodien visvairāk ir vajadzīgs manā dienišķajā iztikšanā. Es pacietīgi gaidu uz Tevi. Mīļais Tēvs! Man ir liela vajadzība arī pēc dienišķās barības manai dvēselei. Piedod, ka es bieži atrodu tādu barību, kas apslāpē manu dvēseli. Lūdzos, palīdzi man rūpēties par manas dvēseles barību tāpat kā par miesas barību. Es gribu turpināt Tevi pazemībā bīties un baudīt Tavu palīdzību. Es turpināšu atzīt Tevi par savu Dievu Tēvu, kas nekad nepamet savus bērnus trūkumā. Es pateicos Tev, mans Tēvs! Āmen!

← Citi raksti