Misija Bolīvijā turpinās

Ievietots: 30.01.2017 / LBDS ziņas

Dārgie draugi un ģimene Kristū!

Atskatoties uz 2016. gadu, mēs redzam, ka ir piepildījušies vārdi no Mateja 24:12: “Un tādēļ ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atdzisīs...”, jo ļaunums visā pasaulē, tai skaitā šajos no pasaules nošķirtajos Bolīvijas džungļos, ir vairojies. Bet lielākas raizes sagādā šī panta otrā daļa, jo mēs redzam, ka mīlestība uz Kristu un vēlme kalpot Viņam no visas sirds iet mazumā.

Šis gads ir bijis ļoti grūts, jo garīgie un morāles principi, kā arī vērtības ir tikušas pārbaudītas gan personīgajā, gan arī visas iestādes dzīvē. Sabiedrībā, kas degradējas, cilvēki cenšas noliegt principus un vērtības ar attaisnojumu: “Mēs nevēlamies nevienu diskriminēt, visi ir vienlīdzīgi”; līdz ar to nav nedz atbildības, nedz seku par nepareizi pieņemtiem lēmumiem un rīcību, bet pāri visam netiek pieņemti Dieva principi un netiek saskaņā ar tiem dzīvots. Morāli apšaubāmas rīcības dēļ mums bija jāpieņem lēmums attiecībā uz 4 skolotājiem un arī dažiem studentiem. Tas izraisīja kritiku no atsevišķiem indivīdiem un organizācijām, jo tika uzskatīts, ka esam rīkojušies “pārlieku stingri”, nepopulāri, ļauni. Bet mēs joprojām paliekam pie tā, ka svarīgāk ir patikt Dievam, ne cilvēkiem (Galatiešiem 1:10).

Kaut arī necenšamies izpatikt cilvēkiem, bija pārsteigums, kad oktobrī Valsts Pilsoņu komiteja uzaicināja mūs uz gadadienu Santakrusā, lai īpaši izceltu misiju par “izglītības nodrošināšanu ar ētiskiem, morāles un garīgiem principiem, nodrošinot apmaksātas kopmītnes, izglītību, nepieciešamo medicīnu un, vissvarīgākais, mācot dzīvot godīgi un stāties pretī izaicinājumiem.” Mūsu kalpošana nav liela, bet gadu gaitā Dievs to ir lietojis, lai mainītu daudzas dzīves un lietotu absolventus veikt pārmaiņas visur, kur atrodas. Paldies, ka esat daļa no šī darba.

Mēs pateicamies Dievam par atbalstu šai kalpošanai ar lūgšanām, iedrošinājumu un ziedojumiem pagājušā gadā, kad turpinājām veikt pienākumus, kurus Dievs mums bija uzticējis, lai sētu Viņa vārdu un principus to dzīvē, kuri dzīvo šajā attālajā Bolīvijas reģionā, īpaši nesot Dieva vārdu bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, dodot viņiem nepieciešamo izglītību labākai dzīvei.

Šie 14 vidusskolas absolventi beigs savas studijas un daži no viņiem uzsāks tālākas studijas, savukārt, citi atgriezīsies savā dzimtajā ciemā. Mēs lūdzam, lai Bībeles principi, ko viņi ir apguvuši, palīdzētu viņiem pieņemt gudrus lēmumus un dzīvot Kristum visur kur vien viņi būs. Tā ir liela svētība – redzēt izmainītas dzīves, kad šie cilvēki nolemj nodot savu dzīvi Kristum.

Lūdzu, turpiniet aizlūgt par ajoriešu iezemiešu draudzi. Tie, kuri neizvēlas uzticēties Dievam, meklē “dziedināšanu” un “atklāsmi” pie šamaņiem, izraisot tenkas un strīdus viņu starpā tik lielā mērā, ka kādu vecāku sievieti trīs reizes sagrieza ar mačeti. Viņai bija jādodas uz Santakrusu, lai sašūtu sagrieztās cīpslas, nervus un muskuļus. Tā kā ģimeņu grupu uzticība ir ļoti spēcīga, daži kristieši, pat draudzes vecaji, iesaistījās šajā strīdā un pārējie ciema iedzīvotāji nostājās katrs savā pusē, sašķeļot vietējo kopienu. Bailēs no atmaksas veselas ģimenes devās projām no misijas, vājinot vietējo draudzi, bet caur visiem šiem notikumiem palikušos Dievs ir nošķīris, šķīstījis, dziedinājis un stiprinājis. Mums bija ļoti īpašs laiks ar palikušajiem draudzes locekļiem, pabeidzot 2016. gadu, lasot Dieva vārdu, lūdzot, liecinot un dziedot. Mēs parādām Dieva principu, ka miers un piepildījums nerodas no atriebības, naida, rūgtuma, bet no reālas piedošanas un uzticības Kristum. Šie ir grūti laiki!

Mēs slavējam To, kurš par mums gādā un pateicamies par jūsu lūgšanām un jūsu daļu, palīdzot nodrošināt bezmaksas kopmītnes un mācības studentiem. Tas ik dienas ir izaicinājums un solis ticībā, ka Dievs gādās un parūpēsies par 150 studentiem bezmaksas internātskolas kopmītnēs. Četras jaunās klases ir pabeigtas un nodotas lietošanā. Tās tika izveidotas par Dieva dotajiem resursiem. Paldies par jūsu lūgšanām un ziedojumiem.
Brīvdienas?? (Pašlaik tur ir vasara un ir brīvlaiks, 6. februārī sāksies jauns mācību gads. - Tulk. piez.) Kas tās tādas?! Nē! Tagad pienācis laiks remontēt, krāsot, mainīt stiklus logiem, darīt visu, lai sagatavotos nākamajam skolas gadam, kas sāksies februārī. To visu darīsim, ja Dievs gādās par resursiem.

Bet vislielākā vajadzība ir cilvēki, kuri ir atdevuši savu dzīvi Dievam, kuri ir gatavi kalpot Dievam ar savām dāvanām un talantiem. Lūdziet par cilvēkiem, kuri vēlētos palīdzēt dažādās jomās: būt atbildīgie par meiteņu kopmītni, zēniem sākumskolā un vidusskolā, skolotāji, kuri ir atdevuši sirdi Dievam, pārraugs galvenajā virtuvē, lauksaimniecības darbos, mehāniķis un atbildīgais par ierīcēm, kokapstrādes speciālists u. c.

Palīdziet mums lūgt par studentiem, kuri ir skolas brīvlaikā. Deviņi absolventi centīsies gūt tālāku izglītību. Panfi (Panfīlija) ceļo uz Santakrusu un citām pilsētām kopā ar viņiem, lai strādātu pie stipendiju iegūšanas, atrastu mājvietas un darbus, jo daži no viņiem pirmo reizi mūžā dzīvos ārpus šī reģiona un viņiem nav zināšanu par to, kā dzīvot “lielpilsētā”. Studenti ir atgriezušies mājās, daži nelabvēlīgā vidē, kur tiek pārbaudīti viņu principi un uzskati. Lūdziet, lai viņu ticība nepazustu un lai viņi visur nestu Kristus gaismu. Vakar El Karmenā divu zēnu tēvs, kuri iepriekš studēja Rinkonā, teica, ka puikas apmeklēja katehisma kursu, bet atgriezās mājās kopā ar klostera māsu, kura sūdzējās, ka zēni traucēja nodarbību ar jautājumiem: “Kur tas rakstīts Bībelē?” vai “Rinkonā mūs tā nemācīja”. Viņa lūdza, lai zēnus uz apmācību vairs nesūtam, līdz rodas iespēja apmācīt viņus vienus.

Lūdzu turpiniet lūgt par skolēnu ēdamzāles struktūras atjaunošanu, dzīvojamo telpu remontu un uzlabojumiem skolotājiem un darbiniekiem, tehniskās skolas izveidi studentiem, kuri pabeiguši vidusskolu.

Mēs lūdzam par iespēju aizstāt daudz lietotu un ļoti nepieciešamu transporta līdzekli. Šobrīd mums ir 1998. gada modelis. Tas tiek lietots, lai pārvadātu misionārus, iepirktos, veiktu dažādus citus nepieciešamus darbus. Šai automašīnai ir nepieciešams ļoti dārgs remonts vai tā būtu jāaizstāj ar citu transporta līdzekli.

Paldies, ka pievienojaties mums šajā garīgajā cīņā, un lai Dievs bagātīgi jūs svētī gan šajā laikā, gan vienmēr.

Misión Evangélica Bautista Rincón del Tigre vārdā

Samuels Jansons

 

← Citi raksti