Mežgalciema draudzes lielie darbi

Ievietots: 14.08.2018 / Draudžu ziņas

Šogad īpaši priecājamies, ka līdz ar draudzes aktīvo apmeklētāju skaita pieaugumu esam varējuši īstenot divus projektus - baznīcas jumta seguma nomaiņu un dievkalpojuma zāles remontu. Pateicību saraksts par iesaistīšanos un palīdzēšanu ir ļoti garš - gandrīz 30 cilvēku. Tieši tāds ir draudzes spēks - katram ir kāda dāvana, ar ko kalpot - laiks, prasmes, gudrība, līdzekļi.

Par baznīcas jumta projekta vadīšanu īpašu paldies jāsaka Lienei Otaņķei (mācītāja Artura Šķubura meitai). Projektā 89% no summas ir ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atbalsts, bet 11% līdzfinansējusi Mežgalciema baptistu draudze, pateicoties ļoti daudzu ziedotāju ieguldījumam.

Baznīcas dievkalpojumu zāles remonts tika īstenots tikai par ziedotāju līdzekļiem.

Mūsu lielā lūgšana par Mežgalciema baznīcu paliek nemainīga - lai šajā vietā cilvēkiem tiek sludināts Dieva vārds un Kristus vēsts aizsniegtu vēl daudzus. Jau oktobrī ciemos gaidām evaņģēlistu Amadeju Vadoni no Vācijas, lai vienu nedēļu sanāktu kopā katru dienu -  lūgtu, klausītos paši, aicinātu kādu sev līdz.

Sandra Vadone 
(Mežgalciema draudze)

← Citi raksti