Māsu apvienības kongress – 28. un 29. oktobrī

Ievietots: 03.10.2011 / Sieviešu kalpošana

Mīļās māsas, mēs šo gadu esam veltījušas kopīgi domājot, mācoties un lūdzot, lai Svētais Gars mūs piepilda ar savu spēku, ka varam nest pienācīgus atgriešanās augļus esot šai pasaulē. Mūsu Kungs Jēzus Kristus ir nācis, lai glābtu cilvēkus no pazušanas - lai dziedinātu sagrauztas sirdis un atsvabinātu no grēka. Vēstulē Ebrejiem mēs lasām par lūpu augli. Dievs vēlās lai mūsu dzīvēs parādītos visi gara augļi, par kuriem lasām Galatiešu vēstulē 5. nodaļā, bet Viņš vēlas vēl vairāk, lai visur, kur esam, apliecinātu viņu arī ar savām lūpām.

Ko vēlas sievietes, starp kurām mēs dzīvojam? Ko viņas sagaida no mums kristietēm? Viņas no mums sagaida labdarību un līdzdalību viņu vajadzībās.

Ko vajag katrai sievietei? Brīvību Kristū! Glābšanu un pestīšanu! Varbūt viņas pašas to nemaz neapzinās, pat nezina ko nozīmē vārds „pestīšana”. Bet mēs, kas esam to piedzīvojušas, varam viņām to pasacīt.

Un mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. Tad nu caur Viņu nesīsim Dievam pateicības upuri, tas ir, mūsu lūpu augļus, kas apliecina Viņa vārdu. Neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās, tādi upuri ir Dievam tīkami. (Ebrejiem 13:14-16)

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību... (Jesajas 61:1)

Mēs šajā zemē - Latvijā, šajā laikā esam ieliktas, lai būtu mūsu Kunga liecinieces, gan ar darbiem, gan ar vārdiem! Mūsu nākošā gada tēma varētu būt: „Labā vēsts - visām sievietēm visā Latvijā”.

Par to un vēl daudzām citām lietām varēsim kopīgi runāt un domāt kad satiksimies kongresā.

28. un 29. oktobrī Māsu apvienības kongress
„Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā.” 

Neliels ieskats kongresa programmā:

28. oktobris:

Plkst.15:00 - reģistrācija, kafija
Plkst.16:00 - Kongresa 1. sēde

Svētbrīdis - sludinātājs Misroslavs Tumanovskis.
Atklāšana, kongresa konstruēšanās.
Bulgārijas sieviešu kalpošanas vadītāja - mācītāja Dimitrina Operovna stāstīs par Baptistu sieviešu kalpošanu Bulgārijā.
Kafijas pauze.

Plkst.19:00 - Lūgšanu dievkalpojums- vada mācītājs Elmārs Pļaviņš.

29. oktobris:

Plkst.  9:00 - Reģistrācija, rīta kafija
Plkst.10:00 - Lekcija „Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā”
Lektore Dimitrina Operovna

Plkst.11:00 - Kongresa 2. sēde
MA vadītājas Elitas Lapiņas, kasieres Lidijas Saulītes un žurnāla „Marija un  
Marta” redaktores Tabitas Runces atskaites.
Nominācijas komisijas ziņojums un vēlēšanas.
Plkst.12:00 - Baptistu sieviešu kalpošana Latvijā
Prezentācijas, vīzijas, debates
Plkst.13:30 - Pusdienas.
Plkst.14:30 – Svētruna - LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
Dzied Rīgas Mateja draudzes pielūgsmes koris.
Aizlūgums par MA padomi un Baptistu sieviešu kalpošanu Latvijā.

Svarīga informācija

Delegātus un viesus kā arī vajadzību pēc naktsmājām piesakiet savlaicīgi līdz 12. oktobrim  pa tel.29393316 – Lidijai Saulītei, trešdienās pa tel.67227195 (MA),vai sūtiet pieteikumus uz e-pastu: marta.kalpo@lbds.lv

Pusdienas 29. oktobrī maksās  2,- Ls. Kafijas paužu un pārējās kongresa  izmaksas segsim no Māsu apvienības kases un saliekot kolekti.

Ja ir māsas, kuras nevar atbraukt, jo nav kas auklē viņu bērnus, tad dariet to mums zināmu. Tad organizēsim bērnu pieskatīšanu kongresa laikā.

Atgādinu, kā jau iepriekš informējam, ka ir ierosinājums mainīt Māsu apvienības nosaukumu uz – LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība. Lūdziet par to, jo mums būs kopīgi jāizlemj balsojot. Mīļās māsas, vēlos, lai tas jūs nebaida. Izlemsim kopā. Iemesli kāpēc par to domājam ir sekojoši:
1.    mēs esam Eiropas Baptistu sieviešu apvienībā,
2.    mēs ar labo vēsti ejam pie visām sievietēm Latvijā, 
piemēram: ir zināmi gadījumi, kad sievietes sludinājumos izdzird, ka tiek rīkots kāds māsu pasākums, tad viņām šķiet, ja viņa nav māsas tāpēc nevar tajā piedalīties. Par to mēs jau ilgāku laiku esam domājušas un lūgušas padomes sēdēs, esam saņēmušas arī iedrošinājumu no LBDS bīskapa P. Sproģa. Mēs esam gan māsas, gan Latvijas Baptistu sievietes, mūsu identitāte nemainās.

Es savās lūgšanās pateicos Dievam par katru no jums, ka paklausiet Kunga aicinājumam kalpot tur, kur Viņš jums to liek. Oktobra sākumā 2 nedēļas kopā ar mazdēliņu Reinīti pavadīsim ārstēšanās kursā Pēterburgā. Paliksim aizlūgšanā viena par otru, par Māsu apvienības kongresu un par Baptistu sieviešu kalpošanu visā Latvijā.

Kristus mīlestībā
MA vadītāja Elita Lapiņa

← Citi raksti