LBDS ziņojums draudzēm saistībā ar ārkārtas situāciju

Ievietots: 13.03.2020 / LBDS ziņas

Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un tas attiecas arī uz mūsu draudzēm. Mūsu kalpošana ir saistīta ar aktīvu un plašu cilvēku sadraudzību, tāpēc mums vajadzētu būt īpaši apdomīgiem. LBDS vadība aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai par stāvokli valstī.

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli, no savas puses aicinām draudzes rīkoties gudri un atbildīgi, izvērtējot katra pasākuma nepieciešamību. Iesakām līdz šī gada 14. aprīlim atcelt visus draudžu rīkotos un draudzēs notiekošos pasākumus, izņemot, ja iespējams, svētdienas dievkalpojumus. Ja cilvēki nejūtas pārliecināti, ka ir gatavi ierasties uz dievkalpojumiem, nenosodīsim viņus, bet izturēsim ar cieņu, sapratni un mīlestību.

Personīgā higiēna

Ņemsim vērā ieteikumus, ko sniedz atbildīgās valsts iestādes par personīgo praksi - šķaudot aizsegt muti ar elkoni, bet ne ar plaukstu, vēdināt telpas, regulāri mazgāt rokas, izvēlēties drošus sasveicināšanas veidus u.c.

Svētdienskola

Tā kā šobrīd nenotiek mācības skolās, interešu pulciņi, mēģinājumi, treniņi un citas nodarbības, tad aicinām arī draudzes līdz 14. aprīlim pārtraukt svētdienskolas kalpošanu klātienē.

Dievkalpojuma apmeklējums

Šobrīd valstī ir noteikti skaidri noteikumi par masu pasākumiem, un tie attiecas arī uz draudzēm.

 1. Ja draudzē vidējais apmeklējums dievkalpojumā ir vairāk nekā 200 cilvēku, tad dievkalpojuma apmeklējums ir jāierobežo.
 2. Ienākot draudzes namā, notiek katra ienācēja reģistrēšana. Reģistrā ir jānorāda vārds, uzvārds, telefona numurs, epasts un dzīvesvietas adrese. Vienlaikus draudzes namā nedrīkst atrasties vairāk nekā 200 cilvēku.
 3. Ja nav iespējams vai ir apgrūtinoši ievērot valsts noteiktos ierobežojumus masu pasākumiem, tad aicinām draudzes izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un translēt dievkalpojumus sociālajos tīklos u.c.

Svētā Vakarēdiena pasniegšana

Īpaša piesardzība ir jāievēro, sagatavojot un pasniedzot Svēto Vakarēdienu. Daži ieteikumi:

 1. Vienojieties kā vadītāji un izskaidrojiet draudzei, kādi piesardzības pasākumi ir ieviesti draudzē ārkārtas situācijas laikā, īpaši Vakarēdiena praksē.
 2. Vakarēdiena dalītājiem pirms Vakarēdiena rūpīgi jānomazgā rokas un jāpārliecinās, ka viņi paši ir apmierinošā veselības stāvoklī.
 3. Ja draudzē piekopjat Miera sveicienu, aicinām nespiest roku un neapskauties. Lai jūsu attieksmi izsaka acu skatiens un smaids!
 4. Lūdzu, nepadodiet maizes trauku un biķeri no cilvēka cilvēkam ap solu rindām. Tā vietā lietojiet mazos, individuālos biķerīšus (“Amnī" tie ir pieejami. Lētākais trauks glāzīšu salikšanai (35 glāzītes) maksā EUR 15,98, viena glāzīte - 4 centi).
 5. Iesakām, ka maizi diakons/ kalpotājs ieliek saņēmēja rokā, nevis saņēmējs ņem pats. Diakons to dara, nepieskaroties saņēmēja rokai.
 6. Neiesakām maizi mērkt biķerī un tad dot saņēmējam. Labāk - pasniedziet tikai maizi.
 7. Ja draudze nejūtas pārliecināta, ka ir gatava baudīt Vakarēdienu, pat ievērojot piesardzības pasākumus, tad aicinām apsvērt iespēju ārkārtas situācijas laikā nepasniegt Svēto Vakarēdienu.
 8. Aicinām nepaļauties uz to, ka, ja, biķeris ir sudraba, tad piesardzība ir lieka. Neatkarīgi no tā, vai baudāt sulu vai vīnu, sudraba dezinfekcijas spēja nebūs pietiekama.

Būsim sociāli atbildīgi - domāsim ne tikai par savu, savas ģimenes, draudzes, bet arī visas sabiedrības labklājību! Izmantosim šo laiku saturīgām sarunām telefoniski, interneta vidē, veltīsim laiku ģimenei, savai izaugsmei un mūsu Kungam! Lūgsim Dieva apsardzību un dziedināšanu cilvēkiem Latvijā un pasaulē!  

”Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!” /Kolosiešiem 3:15/

Ar jums kopā Evaņģēlija nešanā -

LBDS bīskaps un Padome

← Citi raksti