LBDS Reģionālās tikšanās Cēsīs un Liepājā

Ievietots: 14.03.2017 / LBDS ziņas

Šī gada 28. janvārī Cēsīs un 4. februārī Liepājā notika pirmās divas LBDS Reģionālās tikšanās.

Par Reģionālo tikšanos Cēsīs stāsta Dace Cīrule (Limbažu draudze):

“Divi cilvēki uzsāka strīdu, jo viens apgalvoja, ka redz “sešinieku”, kamēr pretim stāvošais teica, ka uz asfalta ir uzzīmēts “devītnieks”,” ar šādu ilustrāciju klātesošos uzrunāja LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. Jau pašā sākumā mani pārsteidza P. Sproģa vienkāršais, tiešais un provokatīvais jautājums: “Vai ir tikai viena patiesība?” Šķiet, ka nebiju vienīgā Vidzemes draudžu pārstāvju vidū, kas pēc ievada par 6 vai 9 nesteidzās ar atbildi, kaut vienmēr nešaubīgi būtu atbildējusi: “Jā!”

LBDS bīskaps P. Sproģis un Latvijas Mākslas akadēmijas lektors, Overpriced dizaina studijas līdzdibinātājs, draudzes dibinātājs Aigars Mamis aicināja dziļāk aizdomāties, vai ir tikai viens vai tomēr vairāki veidi, kā kaut ko uztvert un interpretēt. Viņi rosināja domāt, kādu lomu draudze ieņem mūsdienu sabiedrībā: vai mēs tikai iestājamies PRET, vai arī esam PAR kaut ko, tas ir, ar vēlmi veidot veselīgu dialogu, ceļot attiecību atjaunošanas tiltus.  Kaut arī bieži par to domāju, atkal sev jautāju: “Cik lielā mērā es esmu atvērta, lai ieklausītos cilvēkā ar mērķi saprast viņa redzējumu un izaicinājumus? Ne lai tikai sniegtu pareizās atbildes, bet lai dotos kopīgā ceļojumā, kurā pati esmu gatava atvērties un būt pieejama?!”

Par Reģionālo tikšanos Liepājā stāsta Kārlis Deksnis (Liepājas Pāvila draudze):

Draudzes tika aicinātas domāt par laiku, kurā dzīvojam, par tā izaicinājumiem un iespējām. Vai ir tikai “viena patiesība”, vai arī iespējams, ka katram cilvēkam var būt savs skatījums uz lietām? Bīskaps P. Sproģis aicināja draudzes iepazīt sevi, jautājot, vai esam draudze, kas cilvēkam primāri sniedz piederības sajūtu vai arī  “pieprasa” pareizu ticību un atbilstošu uzvedību? Vai esam draudze, kas sniedz gatavas atbildes vai arī gatava iet atklāšanas ceļu kopā? Vai mūs raksturo tikai frāzes vai tomēr - īstums? Bīskaps uzsvēra, ka kristīgā ticība nemāca, ka, kļūstot labākiem, Dievs mūs mīlēs vairāk. Dievs mīl ikvienu bez nosacījumiem. Arī mēs esam aicināti mīlēt visus cilvēkus.

Aigars Mamis runāja par kristietības saskari ar kultūru. Viņš aicināja domāt par veidu, kādā mēs uzrunājam cilvēkus, ka nevar ar nemainīgiem paņēmieniem uzrunāt cilvēkus pastāvīgi. Ir jāiet līdzi laikam, pielāgojoties jauniem apstākļiem, piemēram, izmantojot interneta sniegtās iespējas. Konferences izskaņā klātesošie tika iepazīstināti ar pārstāvēto nozaru vadītājiem, ļaujot uzzināt viņu kalpošanas motivāciju, kā arī uzdot viņiem jautājumus.


Aigars Mamis ar uzrunu Liepājā

Silvija Rijniece (Līgatnes draudze): “Klausoties bīskapa Sproģa uzrunu, guvu apstiprinājumu, ka tas, ko mēs darām draudzē, ir pareizi un ir jāturpina. Mēs esam aicināti nest Kristus vēsti tajā vietā, kur esam, tiem cilvēkiem, kuri mums ir apkārt, esot tādi, kādi patiesi esam.”

Vija Liepiņa (Cēsu draudze): “Līdzi ņemšu atgādinājumu, ka draudze nedalās - jaunie, vidējie, vecie, jo Kristus priekšā mēs visi esam vienādi.”

Kārlis Kleinhofs-Prūsis (draudzes dibinātājs Rojā, BPI students): “Es aizdomājos par to, kā komunicēt ar cilvēkiem, kuri netic Kristum. Negribētos sākt ar pareizām atbildēm, bet vispirms noskaidrot, kā cilvēks skatās uz to, kas ir Dievs, un tikai tad palīdzēt viņam ieraudzīt, kam es ticu.”

Madara Skaistkalna (Draudze “Gaisma”): “Bīskapa Sproģa uzruna man atgādināja par lietām, kurām ticu, bet biju piemirsusi. Savā draudzē vēlos atgādināt par citu cilvēku pieņemšanas nozīmīgumu.”

Sandra Vadone (Mežgalciema draudze): “Mani uzrunāja aicinājums atrast kluso brīdi, kluso kaktu un pārdomāt tās dzīves situācijas, kas šķiet grūtas un neatrisināmas. Es sadzirdēju iedrošinājumu nepamest tās kā nerisināmas. Draudzes sievietes, kas pasākumā piedalījās pirmo reizi, bija ļoti iedvesmotas. Tikšanās iedvesmoja uz darbību.”

Mārtiņš Balodis (Liepājas Pāvila draudze): “Ir jāmācās visu laiku kontekstualizēt savu kalpošanu. Tas nozīmē gan ieklausīties, gan spēt uzrunāt. Kā teica Aigars Mamis, katrus 20 gadus kultūra mainās, un misija ir jāpielāgo konkrētiem apstākļiem. Laikam ritot, kalpot vienā noteiktā veidā varēs aizvien īsāku laiku. Ne satura, bet formas pielāgošana ir vajadzīga diezgan bieži. Draudzes kontekstā ir ļoti svarīgi paturēt acu priekšā gan to, ka mēs sludinām Evaņģēliju, un darām to labi, gan arī to, ka mēs izdzīvojam to, ko sludinām.”

Bildes no Reģionālās tikšanās Cēsīs ŠEIT >>

Bildes no Reģionālās tikšanās Liepājā ŠEIT >>

LBDS bīskapa P.Sproģa lekcija Liepājā - VIDEO >>

Aigars Mamis ar lekciju Liepājā - VIDEO >>

← Citi raksti