LBDS Padomes informatīvais paziņojums draudzēm

Ievietots: 05.05.2018 / LBDS ziņas

Sakarā ar satraukumu, ko izraisījusi Latvijas Kristīgā radio (LKR) raidījumā “Aktuāla diskusija” (27.04.2018.) paustā informācija par LKR (kuru juridiski pārstāv SIA “Vārds & Co”) attiecībām ar Latvijas Baptistu draudžu savienību (LBDS), aicinām ņemt vērā, ka LKR sniegtā informācija satur vienpusēju redzējumu un neatspoguļo visus faktus. Uzskatām par svarīgu darīt jums zināmu:

Atbalstot LKR izveidi un darbību, 1993. gadā LBDS atvēlēja tā darbībai visu Savienības nama 6. stāvu. Atzīstot LKR ieguldīto darbu un līdzekļus ēkas 6. stāva izbūvē, sākotnējais līgums ļāva LKR, nemaksājot telpu nomas maksu, darboties Savienības nama telpās 15 gadus.

No 2008. gada 1. maija starp LKR un LBDS darbojās telpu nomas līgums, kas paredzēja samaksu, kā arī samaksas atlaidi, sākot ar 35% no nomas maksas. Līgums tika pārskatīts 2012. gadā, lai palīdzētu stabilizēt LKR finansiālo stāvokli. Šajā laika periodā kopējā atlaides summa bija apmēram EUR 110 000.

Pēdējo mēnešu laikā notikušo pārrunu rezultātā LBDS ir piedāvājusi LKR turpināt telpu nomāšanu nākamo 10 gadu periodā, pieņemot LKR nosacījumus par zemāku nomas maksu, taču LKR šim piedāvājumam nav piekritis. Apzinoties, ka LKR telpās ir ieguldīti apjomīgi ziedotāju līdzekļi, lai izveidotu radio darbībai specifiskas telpas un komunikācijas, LBDS ir meklējusi piemērotu piedāvājumu, lai arī turpmāk LKR spētu telpas nomāt un LBDS būtu pietiekami līdzekļu Savienības nama apsaimniekošanai.

Turpinot sadarbību laikā, līdz LKR atrod jaunas telpas un lai tā darbība netiktu traucēta vai apturēta, LBDS ir noslēgusi nomas līgumu ar LKR par laiku periodu no 2018. gada 1. maija līdz 31. decembrim. Uzklausot LKR prezidenta teikto par izmaiņām Latvijas nodokļu sistēmā, kas skārušas arī LKR un ir radījušas finansiālas grūtības, LBDS līgumā noteica nomas maksu par 30% mazāku nekā iepriekšējā līguma darbības periodā.

Līdz šim LKR nav bijušas nekādas pretenzijas pret LBDS sakarā ar telpu nomas līgumu. Savukārt LBDS kā telpu iznomātāja ir nesusi pilnu atbildību par visiem ar nama apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem. Vēlamies uzsvērt, ka LBDS nekādā mērā nav apgrūtinājusi neatkarīgā LKR darbu, kā arī LKR nav apgrūtinājis LBDS darbu. Esam bijuši pateicīgi par svētīgo sadarbību.

Ja LKR vadība ir sapratusi, ka tā darbībai ir nepieciešams un saimnieciski izdevīgāk iegādāties pašiem savas telpas vai nomāt tās citur, tad LBDS nekādi nevēlas kavēt LKR rīcību. Tomēr vēlamies norādīt, ka nav korekti lēmumu pamatot ar LBDS attieksmi vai nevēlēšanos turpināt sadarbību. LBDS visus šos gadus ir respektējusi LKR sākotnējo ideju par ekumenisku radio, kur tiek cienītas konfesionālās atšķirības un pausta Evaņģēlija vēsts, kas vieno visas kristīgās draudzes Latvijā. Visus 25 gadus LBDS pēc labākās sirdsapziņas ir rūpējusies par to, lai LKR darbība var notikt drošā un sakārtotā vidē un lai LKR var netraucēti veikt savu kalpošanas darbu.

LBDS Padome: LBDS bīskaps P. Sproģis, bīskapa vietnieks E. Godiņš, bīskapa vietnieks K. Šterns, bīskapa pilnvarotais pārstāvis krievu draudzēs V. Abramovs, mācītājs Dr. I. Hiršs, mācītāji A. Baštiks, M. Balodis, P. Eisāns, O. Jermolājevs, E. Mažis, K. Kārkliņš, P. Samoiličs, M. Zīverts.

← Citi raksti