LBDS Kongress 2023

Ievietots: 13.04.2023 / LBDS ziņas

LBDS Kongress 2023
2023. gada 13. maijs
Rīgas Mateja baznīca

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-12:20 PIRMĀ SĒDE
Klātienē Kongresa delegātiem un viesiem
Tiešraide LBDS Youtube kanālā - ej.uz/LBDSKongress2023
Vada Agnese Megne

Svētbrīdis
LBDS nozaru aktualitātes
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem un emeritētajiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
BPI izlaidums

Kafijas pauze

12:30-16:00 OTRĀ SĒDE
Tikai klātienē Kongresa delegātiem un viesiem

Vada Mārtiņš Anševics

Kongresa atklāšana, konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
LBDS Padomes ziņojums par LBDS Satversmes grozījumiem
Balsojums par LBDS Satversmes grozījumiem
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā

13:30-14:30 Pusdienas

Revīzijas komisijas ziņojums, 2022. gada LBDS finanšu darbības pārskata un 2023. gada budžeta apstiprināšana
Kongresa lēmums par Rīgas Internacionālās baptistu draudzes “Grace” izslēgšanu no LBDS
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
Padomes locekļu sveikšana
Svētais Vakarēdiens
Kongresa noslēgums

← Citi raksti