LBDS Kongress 2023

Ievietots: 02.03.2023 / LBDS ziņas

Sestdiena, 13. maijs, plkst. 10:00-16:00
Reģistrēšanās no plkst. 9:00

Rīgas Mateja baznīca, Matīsa iela 50b, Rīga

Kongresa darba forma – klātiene.
Kongresa 1. sēde ikvienam interesentam būs skatāma arī tiešsaistē LBDS Youtube kanālā.

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 14. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 21. aprīlim (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:

 

Līdz 21.04.2023.

Pēc 21.04.2023.

Rīgas draudzēm un draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 20

EUR 23

Pārējām draudzēm par  1delegātu vai viesi

EUR 16

EUR 23

Dalības maksa jāpārskaita:

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2023. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.
Laicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem („Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā’’ – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji. (LBDS Satversme Nr.6.3.2.)

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS emeritētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.

 

 

← Citi raksti