LBDS Kongress 2021

Ievietots: 15.05.2021 / LBDS ziņas

DZIĻĀK UN PLAŠĀK
Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
 - Habakuka 2:14

Sestdien, 15. maijā
Kongress notiks tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas.

1. DAĻA 9:30-11:30

Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Svētbrīdis.
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Aizlūgums par LBDS emeritētiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes.
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi.
Pieteikšanās - ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bez maksas.

2. DAĻA 12:00-14:00, pieslēgšanās no 11:30

Darba sēde tikai Kongresa delegātiem, katram personīgi pieslēdzoties Zoom platformā.

Darba kārtība:
Sēdes atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
LBDS 2021. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi
Noslēgums

Darba sēdei dalībniekus piesaka draudzes zemāk aprakstītajā kārtībā, par katru darba sēdes dalībnieku tiek maksāta dalības maksa.

KONGRESA DELEGĀTI

LBDS Padome lēmusi, ka 2021. gada Kongresā kā delegāti piedalās:
- 1 cilvēks no katras draudzes, kam ir tiesības juridiski pārstāvēt draudzi; ja šis cilvēks kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Kongresā, draudze aicināta izvirzīt citu pārstāvi, šādā gadījumā atsūtot uz LBDS (pa pastu vai elektroniski) draudzes apliecinājumu, ka attiecīgā persona ir saņēmusi draudzes paraksttiesīgās personas, vai draudzes Padomes vai pilnsapulces pilnvarojumu.
- Garīdznieku brālības ordinēti garīdznieki, kuri kalpo LBDS draudzēs vai jaundibināmās draudzēs kā mācītāji vai sludinātāji;
- LBDS bīskaps, izpilddirektore, Padomes, Revīzijas, Mandātu un Nominācijas komisiju locekļi.

Kongresa delegātu saraksts (Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, draudze, statuss) jāiesniedz LBDS līdz 15. aprīlim. Draudze var izvēlēties vienu no delegātu saraksta iesniegšanas veidiem:
- aizpildot elektronisko delegātu pieteikšanas formu - ej.uz/DelegatiKongress2021
- iesūtot e-vēstulē uz adresi kanceleja@lbds.lv
- iesūtot pa pastu - LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011

Delegātiem tiks nosūtīta informācija par pieslēgšanās kārtību Kongresa norisei Zoom platformā un instruktāža par balsošanu.
Kongresa vajadzībām tiks izveidota delegātu WhatsApp grupa - ātrai saziņai ar delegātiem, kas darbosies tikai Kongresa norisas dienā.

DALĪBAS MAKSA par darba sēdes dalībniekiem

Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim, dalības maksa ir EUR 7.
Dalības maksa pēc 30. aprīļa - EUR 10.
Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB Banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa delegātu iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

← Citi raksti