LBDS Kongress 2021

Ievietots: 15.02.2021 / LBDS ziņas

LBDS KONGRESS 2021
Dziļāk un plašāk
Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
- Habakuka 2:14

2020. gadā ierobežojumu dēļ Kongress nenotika. Arī šogad, ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus, Kongresa norise klātienē nav iespējama. LBDS Satversme nav paredzējusi rīcību ārkārtas situācijā. Līdz ar to LBDS Padome aicinājusi draudzes līdz 15. martam izteikt savu nostāju par Kongresa norisi attālināti. Saņemot vismaz 50% draudžu atbalstu Kongresa norisei attālināti, Kongress notiks attālināti.

LBDS Padome izskatījusi iespēju rīkot Kongresu attālināti – 15. maijā no Mateja baznīcas telpām, organizējot 2 sēdes –
1. sēde – svinīgā sēde, kurai Youtube translācijā varēs sekot līdzi jebkurš draudzes loceklis vai interesents;
2. sēde – darba sēde tikai Kongresa delegātiem Zoom platformā, kuras laikā notiks arī balsošanas procedūras.

Par Kongresa dienas kārtību, pieteikšanos, norisi un citiem jautājumiem informācija sekos.

Priekšlikumus par Kongresa darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem draudzes aicinātas iesniegt rakstiski LBDS Padomei ne vēlāk kā līdz 15. martam - rakstot kanceleja@lbds.lv vai sūtot pa pastu uz LBDS ar norādi "LBDS Padomei".

← Citi raksti