LBDS Kongress 2016

Ievietots: 21.05.2016 / LBDS ziņas

LBDS Kongress 2016
Norises vieta: Rīgas Mateja baptistu draudze, Matīsa iela 50B
SESTDIEN, 21. maijā  reģistrēšanās no 9:00, sākums 10:00

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS, UZVĀRDS, DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, E-PASTS, DRAUDZE, STATUSS) ar draudzes vadītāju parakstiem sūtīt uz LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv .

Termiņš: līdz 18. aprīlim

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa draudzēm 50 km rādiusā no Rīgas ir 15 EUR, virs 50 km 10 EUR.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 1. maijam.
Latvijas Baptistu draudžu savienība,
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes nosaukums), pārstāvju skaits.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2016. gada 1. janvāri:

- ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
- ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts; no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
- papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita, – vēl 1 delegāts;
- kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 21. martam.

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Kongresa delegātu un viesu reģistrēšanās

10:00-12:30 Pirmā sēde. LBDS bīskaps vietnieks Edgars Godiņš

 

Svētbrīdis

 

 

Kongresa atklāšana, konstruēšanās

 

 

Viesu sveicieni

 

 

Pateicības par mūža iegudījumu

 

 

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

 

 

Mandātu komisijas ziņojums

 

 

Jāņa Rīsa sastādītās grāmatas “Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība” (1913) atjaunotā izdevuma atvēršana

 

 

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

 

 

LBDS jauno garīdznieku sveikšana un aizlūgums

 

 

Pusdienu pauze

 

13:35-15:30 Otrā sēde.  LBDS bīskapa vietnieks Kaspars Šterns

 

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes un Revīzijas komisijas kandidātiem

 

 

LBDS Padomes locekļu un Revīzijas komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā

 

 

Nominācijas komisijas ziņojums par nākošā Kongresa komisiju kandidātiem

 

 

Komisiju vēlēšanas

 

 

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana

 

 

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes, informācija

 

 

Oklahomas baptistu savienības vadītāja uzruna

 

 

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

 

 

Svētīšanas vārdi

 

Iespēja apmeklēt tematiskās prezentācijas

15:40-16:30

Tematiskās prezentācijas

 

Mūzikls

16:30-17:30

Mūzikls ''Baptisti''

 

 

Atslēgvārdi

Kongress
← Citi raksti