LBDS Kongress 2015

Ievietots: 18.07.2015 / LBDS ziņas

LBDS Kongress notiek 18. jūlijā VIII Dziesmu svētku norises laikā

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS, UZVĀRDS, DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, E-PASTS, DRAUDZE, STATUSS) protokola izraksta veidā ar draudzes vadītāju parakstiem sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola izraksta oriģinālu).
Termiņš: līdz 15. jūnijam.

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ir EUR 12 par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, pusdienas, kafijas pauzes, Kongresa mapes sagatavošana u.c.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 1. jūlijam.

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes nosaukums), pārstāvju skaits

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2015. gada 1. janvāri:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita, – vēl 1 delegāts.
Šī gada Kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem, kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji. LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi automātiski ir Kongresa delegāti, bet tas neatbrīvo viņus no Kongresa dalības maksas.

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki un garīdznieku atraitnes, kam LBDS sedz dalības maksu.

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā tos garīdzniekus, kuri dotajā brīdī nekalpo konkrētā draudzē, un jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

 DARBA KĀRTĪBA
 9:00-10:00 Reģistrēšanās
 10:00-12:00 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš.

 Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās
 Viesu sveicieni
 Pateicība par mūža ieguldījumu
 Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
 Mandātu komisijas ziņojums
 Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
 Pauze

12:20-14:00 Otrā sēde. Vada LBDS Padomes loceklis, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs Edgars Mažis. 
Bīskapa Pētera Sproģa uzruna
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem, Padomes vēlēšanas
Nominācijas komisijas ziņojums par 2016. gada komisiju kandidātiem, komisiju vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana
Informācija par Dziesmu svētku pasākumiem
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes
Padomes, komisiju locekļu sveikšana
LBDS Kongresa noslēgums
Pusdienas

 

 

 

Atslēgvārdi

Kongress LBDS
← Citi raksti