LBDS kongress – 3. augustā

Ievietots: 04.05.2013 / LBDS ziņas

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu organizēt Kongresu 2013. gada 3. augustā LBDS Draudžu dienu Līvānos ietvaros. Norises laiks un vieta: plkst. 10:00–14:00 Līvānu novada kultūras centrā. Reģistrēšanās no plkst. 9:00.

Lūdzam draudzes laicīgi pieteikt draudžu delegātus un viesus līdz šī gada 30. jūnijam.

Forma pieejama šeit vai rakstot uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv

Kongresā ir iespējami 2 statusi: 1) DELEGĀTS; 2) VIESIS.

Delegātiem un viesiem dalības maksa Kongresā ir Ls 6 (seši lati). Dalības maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, bet nav iekļautas brokastis un pusdienas (tās jāpiesaka atsevišķi).

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

DELEGĀTI

• Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

• Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 jāievēl 1 delegāts; no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;

• Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.

Delegātu skaita aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2013. gada 1. janvāri.

LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi automātiski ir Kongresa delegāti un par viņiem ir jāveic Kongresa dalības maksājums. LBDS pensionētie garīdznieki un garīdznieku atraitnes tiek aicinātas viesu statusā un viņiem LBDS sedz dalības maksu.

VIESI

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu, ka šī gada Kongresā viesu skaits ir neierobežots. Sīkāka informācija par Kongresa reģistrācijas kārtību atrodama Informatīvajā pielikumā, kā arī LBDS mājas lapā www.lbds.lv.

Aicinām izteikt priekšlikumus par Kongresa darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem rakstiskā veidā LBDS Padomei līdz 2. jūnijam.

← Citi raksti