LBDS Draudžu dienas un kongress Latgalē

Ievietots: 10.01.2013 / LBDS ziņas

LBDS Draudžu dienas notiks Līvānos no 2013. gada 2. līdz 4. augustam, kuru ietvaros norisināsies arī LBDS Kongress. Daudzus gadus mūsu māsas un brāļi no Latgales ir nenogurstoši braukuši uz Rīgu, pat Liepāju un Ventspili, lai piedalītos LBDS kopdarbā. Šogad mēs visi dosimies uz Latgali.

Kāpēc Latgale?

Latgale ir tas Latvijas reģions, kurā ir daudz izaicinājumu. Šajā reģionā darbojas vairākas baptistu draudzes, taču joprojām ir apvidi, kuros Kristus vēsts, iespējams, neizskan nemaz. Tāpēc Latgale ir arī iespēju vieta - tajā joprojām dzīvo cilvēki, kuriem rūp šis reģions un kuri nav dzirdējuši un piedzīvojuši Evaņģēliju. Kā mēs šajā mums dotajā Dieva žēlastības laikā varam palīdzēt Latgalei piedzīvot Kristu caur mūsu draudžu liecību?

LBDS vadība, lūdzot Dievu, domājot un diskutējot par to, kā nest Evaņģēliju Latgalē, stiprināt esošās draudzes un aizsniegt cilvēkus Kristum caur jaunu misijas vietu veidošanu, ir lēmusi 2013. gadā aicināt LBDS draudzes uz Kongresu un misijas darbu Latgalē.

Tās būs trīs aizraujošas dienas, kurās līdzās Kongresa darbam mēs centīsimies kalpot Līvānu un tās apkārtnes cilvēkiem dažādos praktiskos un radošos veidos (nometnes, bērnu pasākumi, sporta pasākumi, koncerti, dievkalpojums, sociālie projekti un citi).

Mēs ceram, ka Dievs izmantos šīs trīs dienas Līvānos, lai stiprinātu un iedrošinātu mūsu brāļus un māsas, kas dzīvo un kalpo Latgalē. Mēs ticam, ka, mums lūdzot un kalpojot, Dievs rādīs mums Savus nodomus Latgalei. Mēs ceram un lūdzam, ka šajā laikā Dievs stiprinās, svētīs un sagatavos turpmākai kalpošanai arī mūsu draudzes citviet Latvijā.

2013. gada LBDS Kongress un misija Latgalē ir solis pretī LBDS vīzijai – jo mēs esam kristocentriski, pavairoties spējīgi un misionāli kristieši, draudzes un draudžu savienība. Mēs gribam būt tādi ne tikai vārdos un uz papīra, bet arī darbos – vietā, uz kuru mūs vada Dievs.

Kāpēc Līvāni?

Līvānu pilsētu mēdz dēvēt par “atslēgu Latgales vārtos”. Tiekoties ar Līvānu pilsētas vadību, mūsu pārliecība tika stiprināta - šī ir tā pilsēta, kurp Dievs mūs šobrīd ved Latgales virzienā, pilsēta, kurā Viņš ir jau sagatavojis mums ceļu un kurā ir daudz iespēju un atvērtu durvju misijas darbam.

Kā mēs varam iesaistīties jau tagad?

•    Lūgsim, lai Dievs parāda, kā mēs katrs un mūsu draudzes var iesaistīties misijas darbā; lai Gars sagatavo mūsu sirdis un Līvānu iedzīvotāju sirdis; lai Viņš arī aicina un sagatavo darbiniekus pastāvīgam darbam Līvānos;

•    Plānosim savu draudžu dievkalpojumus un kalpošanu vasaras aktivitātes tā, lai varam piedalīties Kongresā un misijā Latgalē;

•    Būsim atsaucīgi un iesaistīsimies ar savām idejām par to, kā nest Evaņģēliju Līvānos un pilsētas apkārtnē. Savus ierosinājumus, lūdzu, sūtiet uz epastu: zanna.drunese@lbds.lv.

Kaut arī savā ikdienā mēs dzīvojam citās Latvijas vietās un daļai no mums Latgales reģions ir tāls un svešs, tomēr šī ir mūsu iespēja visiem kopīgi pievienoties Dievam Viņa darbā un svētīt cilvēkus, kuri dzīvo Latgalē, īpaši Līvānos.

Svētīsim Latgali un būsim svētīti!

← Citi raksti