LBDS Draudžu dienas – pasākumu apraksti un programma

Ievietots: 18.03.2013 / LBDS ziņas

LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS draudzes un draudžu locekļus uz Draudžu dienām no 2013. gada 2. līdz 4. augustam Līvānos. Draudžu dienu laikā norisināsies arī gadskārtējais LBDS Kongress. 

Draudžu dienu moto nāk no Jeremijas grāmatas 29:7: “Rūpējieties par pilsētas labklājību, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.”

LŪGSIM
Pateicies Dievam, ka Viņš darbojas Līvānos un Latgalē, īstenojot Savu labos un glābjošos nodomus;
Pateicies Tam Kungam par Latgales un tās apkārtnes draudzēm un lūdz, lai Gars stiprina to locekļus;
Pateicies Dievam, ka Viņš spēj sagatavot mūsu sirdis Savam darbam un Līvānu iedzīvotāju sirdis Evaņģēlija vēstij;
Lūdz, lai Dievs parāda, kā mēs katrs varam iesaistīties Evaņģēlija nešanā Līvānos un apkārtnē;
Lūdz, lai Kristus aicina un sagatavo darbiniekus pastāvīgam darbam Līvānos.

APŅEMSIMIES
Es apņemos reizi nedēļā veltīt laiku lūgšanai par Dieva darbu Līvānos un Latgalē. 
Mūsu draudze apņemas katru svētdienu aizlūgt par Dieva darbu Līvānos un Latgalē.

PLĀNOSIM
Plāno savas un savas draudzes dievkalpojumus un aktivitātes tā, lai vari piedalīties LBDS Draudžu dienās Līvānos!

IESAISTĪSIMIES
Mums katram un katrai draudzei ir iespēja un privilēģija kalpot mūsu Kungam un cilvēkiem Līvānos no 2.-4. augustam sekojošos veidos:

Projekts “Ģimene – ģimenei” 2. augustā
Aicinām pieteikties ģimenes no mūsu draudzēm, kas būtu priecīgas sagatavot pārsteiguma dāvanu (pārtika + kādas citas noderīgas un iepriecinošas lietas) konkrētai  sociālā riska ģimenei Līvānos un apciemot šo ģimeni 2. augustā. Tā mēs parādīsim kristīgu mīlestību vietējiem iedzīvotājiem un varēsim aicināt viņus uz sadraudzību turpmākajos pasākumos. Pieteikties pie Sieviešu kalpošanas apvienības pārstāves Solvitas Zīveres, e-pasts: berzinas@inbox.lv, mob. 27037931.

Pasākumi bērniem un ģimenēm 3. augustā
Iesaisties dažādu radošo, spēļu un sporta staciju organizēšanā un vadīšanā! Pieteikties pie Svētdienskolas apvienības vadītājas Esteres Rozes, e-pasts: estere.roze@parks.lv.

Amatnieku un rokdarbnieku tirdziņš 3. augustā
LBDS draudžu amatnieku un rokdarbnieku, kā arī vietējo amatnieku (uzņēmēju) koptirdziņš. Aicinām pieteikties amatniekus, rokdarbniekus un visus citus ieinteresētos. Tirdziņa organizēšanu ir uzņēmusies Liepājas Karostas jaunveidojamā draudze un Agnese Dejus. Pieteikšanās: e-pasts: agnese.dejus@inbox.lv, mob. 26442259.

Dievkalpojums ar kopkora dziedājumu 4. augustā plkst. 12:00
Muzikālās kalpošanas apvienība aicina visus draudžu koru, ansambļu un pielūgsmes grupu dziedoņus aktīvi piedalīties centrālajā, visus vienojošajā notikumā svētdien, 4. augustā, plkst. 12.00. Atrodiet savu vietu notikumos, kas risināsies no piektdienas līdz svētdienai, un svētdien plkst. 10:00 esat klāt uz dievkalpojuma mēģinājumu! Pieteikties pie Muzikālās kalpošanas vadītāja Māra Dravnieka, e-pasts:maris@matejs.lv, mob. 29463682.

Sociālais palīdzības darbs Līvānos 2.-4. augustā:
•    Pansionāts (34 iemītnieki) – vēlams kopēja pasākums, pēc kura tiek veltīts laiks individuālām sarunām, pastaigai. Visi iemītnieki ir pietiekoši veseli, lai pastaigātos un jauki pavadītu laiku.
•    Slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa – vecāki ļaudis, kuriem vajadzīga medicīniskā palīdzība, aprūpe. Vēlams kāds pasākums visiem kopā, pēc tam individuālais laiks ar iemītniekiem.
•    “Baltā māja” – sabiedrības integrācijas centrs, kas nodarbojas ar sociālo aprūpi mājās un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vajadzīgi mūsu draudžu cilvēki, kas gatavi veltīt laiku, uzklausīt un parādīt mīlestību šo iestāžu iemītniekiem un darbiniekiem. Ierosinājumus un sadarbības piedāvājumus lūdzam sūtīt Sieviešu kalpošanas apvienības pārstāvei Solvitai Zīverei, e-pasts: berzinas@inbox.lv, mob. 27037931.

GATAVOJOTIES DRAUDŽU DIENĀM
Angļu valodas nometne jauniešiem no 14. līdz 20. jūlijam
Angļu valodas nometnes organizēšanu ir uzņēmusies Viesītes baptistu draudze sadarbībā ar biedrību “Jauniešu Virzība” un Jaunatnes apvienību. Šī evaņģelizācijas nometne paredzēta Viesītes un Līvānu novadu jauniešiem vecumā no 13-20 gadiem. Izmaksas paredzēts segt, nosakot dalības maksu, kā arī no ziedojumiem. Ziedojot naudu šīs nometnes norisei, mēs varam atvieglot nometnes dalībnieku ģimeņu slogu. Par to, kā vēl jūs varat iesaistīties, jautājiet Jaunatnes apvienības vadītājam Gatim Jūrmalim, e-pasts: gjurmalis@josiahventure.com, mob. 22119593.

Velobrauciens Liepāja – Rīga - Līvāni no 29. jūlija līdz 2. augustam
Aicinām pieteikties tos, kuri vēlas piedalīties, braucot ar velosipēdu, kā arī atsaukties draudzes, kurās velobraucēji varētu pārnākšņot. Velobraucienu organizē Eduards Šulcs sadarbībā ar Grobiņas baptistu draudzi. Pieteikšanās: e-pasts: dzux7@inbox.lv, mob. 28882712.

Muzikālie koncerti 2., 3. augustā
Viens no lielākajiem būs Draudžu dienu atklāšanas koncerts Līvānu Kultūras centrā 2. augusta vakarā, kur solokoncertu par tēmu ‘’Pieaugšana’’ sniegs pianists, vienpadsmit starptautisku koncertu laureāts un Lielās mūzikas balvas 2012 ieguvējs Reinis Zariņš, kā arī piedalīsies Cēsu draudzes zvanu ansamblis Tabitas Marheles vadībā.

3. augusta vakarā Līvānu kultūras centrā notiks koncerts, kurā piedalīsies Lība Ēce un Oskars Deigelis. Lība Ēce ir pazīstama gan kā mūziķe, gan arī dziesmu autore. Oskars Deigelis plašāku atpazīstamību ieguva piedaloties šovā "O-kartes" skatuve. MKA aicina apmeklēt šos koncertus bezmaksas visiem Līvānu draudžu dienu dalībniekiem.

Mākslinieku plenērs jau no 1., līdz pat 4. augustam
Aicinām piedalīties mūsu draudžu māksliniekus kopā ar vietējiem Līvānu māksliniekiem mākslinieku plenērā un kopā iemūžināt Līvānu skaistākās vietas dažādu izmēru mākslas darbos.

Ar savu klātbūtni un darbošanos svētīsim un iedvesmosim pilsētas iedzīvotājus.

Divu dienu garumā veidotos mākslas darbus varēsim aplūkot svētdienas izstādē Dievkalpojumā. Pieteikties pie Ineses Mihailovas, tel. 26622675, e-pasts: inese.mihailova@yahoo.de

Nakts ugunskurs ar kristīgu uzvedumu "Marka Drāma" 3. augustā
Marka drāma ir izrāde, kas tiek balstīta uz Marka evaņģēliju, kur tiek atspoguļots katrs Marka evaņģēlija notikums. Neaizmirstams klātbūtnes efekts!

Izrāde tiek veikta teātra apļa veidā ar trim ailēm pa vidu. Netiek lietoti mikrofoni, statīvi, atribūti, priekšmeti, speciāli kostīmi. Izrāde ilgst 90 minūtes.

Tev ir iespēja kļūt par aktieri "Marka drāmā". (Pieteikšanās ir sākusies, un vēlams to darīt pēc iespējas ātrāk). Lai piedalītos nav nepieciešama pieredze aktiermākslā vai jebkādas citas iemaņas, jābūt vēlmei piedalīties un iegūt daudz jaunu iespaidu. Spēlēt var ikviens!

Iespēja piedalīties pasākuma veidošanā, uz kuru vari aicināt radus un draugus. Ja interesē, raksti uz amikis@inbox.lv vai zvani 22036683 (Amanda Zeltiņa).

Marka drāma – projekts, kas ietekmē cilvēku dzīves!

VĒL NOTIKS ...
Bērnu laukuma izveide sadarbībā ar Vīlandes draudzi
Lūgšanu vakars
Lūgšanu pastaiga
Ekumeniski-teoloģiska konference

VAJADZĪGI BRĪVPRĀTĪGIE PALĪGI
Ja esi gatavs nākt palīgā dažādos lielos un mazos darbos Draudžu dienu sagatavošanas un norises laikā, lūdzu, piesakies, zvanot Žannai Drūnesei, mob. 29148854 vai rakstot uz e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv. Paldies!

← Citi raksti