Latvijas kristīgo konfesiju bīskapu pateicība medicīnas darbiniekiem

Ievietots: 21.03.2020 / LBDS ziņas

 

Rīgā, 2020. gada 20. martā

Dārgie medicīnas darbinieki!

Latvijas kristīgo konfesiju vadība, garīdznieki un ticīgā tauta šajā trauksmainajā slimības COVID-19 pandēmijas laikā vēlas izteikt jums savu pateicību, atbalstu un solidaritāti. Paldies par pašaizliedzīgo kalpojumu, ko veicat, lai sargātu sabiedrības veselību un drošību!
Pildot savus pienākumus, jūs, iespējams, piedzīvojat pārslodzi, sastopaties ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu jums kalpo apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par jums un jūsu ģimenēm. Jūs, cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās, neesat atstāti vieni. No savas puses centīsimies arī gādāt, lai cilvēki ievērotu nepieciešamās piesardzības normas.
Pārbaudījumu brīdī visus cilvēkus var stiprināt un iedrošināt ne tikai līdzcilvēku atbalsts, bet arī Dieva Vārds. Ieklausīsimies Kunga apsolījumā, ko Viņš ar pravieša Jesajas starpniecību ir teicis savai tautai tās pārbaudījumu laikā: “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Jes 41:10) Atcerēsimies Jēzus Kristus vārdus, kurus Viņš teica pirms ciešanām Pēdējo Vakariņu laikā: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14:1)
Apzināsimies, ka Dievs stāv pāri visam un Viņam pieder pēdējais vārds!

Romas katoļu baznīcas
Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
Jānis Vanags

Latvijas Pareizticīgo baznīcas
Rīgas un visas Latvijas metropolīts
Aleksandrs

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps
Kaspars Šterns

← Citi raksti