Latvijas konfesiju bīskapi iestājas par bāreņu aizstāvību

Ievietots: 06.06.2016 / LBDS ziņas

Pēdējo gadu laikā Latvijas draudzes, darbojoties dažādos projektos bāreņu atbalstam, ir ieguvušas pieredzi, kā arī izvērtējušas problēmas, kas kavē ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnu namos un citās aprūpes iestādēs bērniem, kas palikuši bez mātes un tēva gādības.

Bīskapi aicina atbildīgās institūcijas aizliegt no savām ģimenēm šķirtiem bērniem, kuri vēl nav sasnieguši trīs gadu vecumu, nonākt sociālās aprūpes iestādēs, kā arī prioritāri attīstīt specializēto audžuģimeņu pakalpojumu bērniem līdz trīs gadu vecumam un bērniem ar īpašām vajadzībām. Šajos gadījumos jānosaka sociālās garantijas vismaz tādā apjomā, kādas paredzētas visiem bērnu vecākiem.

Tā kā adopcija ir pielīdzināma bērna piedzimšanai ģimenē, adoptētājiem jānodrošina valsts apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums un sociālās garantijas pirmsadopcijas aprūpes laikā neatkarīgi no bērna vecuma, teikts aicinājumā.

Aicinājumu parakstījuši Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji: Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, kā arī kustības “Bāreņu svētdiena” pārstāve Latvijā Vēsma Sandberga.

Arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ir uzsvēris nepieciešamību strādāt kopā, lai nodrošinātu ikvienam bērnam iespēju uzaugt ģimeniskā vidē. Prezidents ir arī paudis, ka īpaši novērtē kristīgo draudžu aizsākto ekumēnisko iniciatīvu, kuras mērķis ir aicināt ģimenes atbalstīt bāreņus.

Viena no galvenajām problēmām bērnu namos ir emocionālas tuvības un sirds siltuma deficīts. To ir iespējams mainīt, kļūstot par viesģimeni, audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju. Latvijas kristīgā alianse bāreņiem aicina sabiedrību palīdzēt ikvienam bērnam uzaugt ģimenē.

Jāpiemin, ka kopš 2014. gada novembra pirmā svētdiena daudzās Latvijas baznīcās tiek atzīmēta kā Bāreņu svētdiena, lai aicinātu līdzcilvēkus atbalstīt bērnus, kuri palikuši bez tēva un mātes gādības.

Latvijas kristīgā alianse bāreņiem ir daļa no starptautiskās organizācijas „Kristīgā alianse bāreņiem” („Christian Alliance for Orphans”), kas apvieno vairāk nekā 150 kristīgas organizācijas un draudzes. Alianses mērķis ir, kopīgi strādājot, iedvesmot un apmācīt ikvienu, kas vēlas palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. 

Sīkākai informācijai:
Vēsma Sandberga,
Latvijas kristīgā alianse bāreņiem
Tālr. 29112916

← Citi raksti