Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongress 2017

Ievietots: 15.05.2017 / LBDS ziņas

KOPĀ AUGT KRISTŪ

LBDS KONGRESS 2017

SESTDIEN, 20. maijā, plkst. 9:00-17:00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

“Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā.”
Pāvila vēstule efeziešiem 4:16

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-12:30 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

12:35-13:35 Pauze

13:35-15:15 Otrā sēde. Vada LBDS mācītājs Pēteris Eisāns

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem

LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par nākošā Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Aktuāla informācija

15:15-15:30 Pauze

15:30-17:00  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas 7. izlaidums

← Citi raksti