Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku ieskaņas koncerts

Ievietots: 28.05.2020 / Muzikālā kalpošana

23. maijā izskanēja LBDS 9. Dziesmu svētku ieskaņas koncerts Ventspilī, kurā attālināti, ar iesūtītiem video, piedalījās dziedātāji no dažādām mūsu draudzēm. Koncerts ieraksts atrodams šeit.

Koncerta tiešraide notika no Ventspils, jo maijā Ventspils baptistu draudzes koris bija iecerējis svinēt kora nepārtrauktas darbības 150. jubileju. Tāpēc pilnīgi dabiski kā pirmā izskanēja "dziesma, kas nebeidzas", uzdodot jautājumu mums ikvienam: "Kā varu klusēt, Tev nedziedāt?" Ja esmu Dieva mīlestību piedzīvojis, tad sirds dzied un dziedās, Viņu slavējot. Kā koncerta ievadā atzīmēja mācītājs Pēteris Tervits, Jēzus teica, ka darīsim vēl lielākus darbus nekā Viņš – un tāds darbs, šķiet, ir arī kora dziedāšana – darbs, ko šodienas situācijā varam turpināt darīt tur, kur katrs atrodamies. Agrāk nebijušos apstākļos īpašu nozīmi iegūst arī dziesmā izskanējušie vārdi: "Dziedi kā vēl nekad!", jo šāda veida kopkoncerts līdz šim vēl nekad nebija noticis. Katrs savā dzīves vietā un tomēr (vai arī tieši tāpēc) – "visa Latvija slavē to Kungu".

Par mūsu personīgajām attiecībām ar Dievu aicināja domāt koncerta nākamās dziesmas. "Ko man nozīmē Viņu slavēt?”- vai es varu tā vienkārši to "atstāt maliņā" līdz labākiem laikiem, dzīvot klusējot? Nē! Jo Viņš ir mans spēka avots, Viņš ik mirkli ir nomodā par mani, jebkuros apstākļos. Tāpēc, kā aicināja kuldīdzniece, Muzikālās kalpošanas apvienības padomes locekle Baiba Jūrmale, darīsim labāko Jēzum un piedzīvosim, ka Viņa žēlastība mūs pavada vienmēr, lai kas arī notiktu.

Svētku uzrunā mācītājs Ilmārs Hiršs atgādināja, ka Dieva Gars ir Tas, kurš cilvēkā visu izmaina, kaut arī apstākļi paliktu nemainīgi. Jo Dieva Gars mums māca īpašo Dieva Valstības valodu, ļaujot mīlestībai kļūt par mūsu dzīves būtību, sūtot liecināt ar vārdiem un ar darbiem, liekot ieraudzīt grēku un atteikties no tā, dodot spēku un drosmi arī grūtībās palikt uzvarētājiem. Šī Dieva Valstības valoda ir jāmācās un jāpilnveido, lūdzot pēc tās un dzīvojot ar to.

Šo domu turpināja arī nākamās dziesmas, apliecinot, ka tikai Dieva spēkā ir mūsu katra spēks, un tikai tā varam nebaidīties ļaunuma, jo Dieva spēks ļauj pastāvēt jebkādos apstākļos. Tā kļūst par mūsu pieredzi, ja dzīvojam ar paļāvīgu sirdi, tad varam slavēt savu brīnišķīgo Ķēniņu.

Prieks, ka līdzās mūsu pieredzes bagātajiem diriģentiem Rudītei Tālbergai un Mārim Dravniekam kora priekšā koncertā, cits citu nomainot, nostājās arī jaunie diriģenti Anna Pozdejeva, Justīne Grīnvalde, Valerija Saveka un Sandis Gaņins. Tas ļauj raudzīties nākotnē ar pārliecību, ka kora dziesma Dieva godam Latvijā turpinās skanēt un nebeigsies.

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs Māris Dravnieks savā uzrunā lika aizdomāties par to, cik vispār spējam dziesmā aptvert un izteikt, "ko smilšu graudiņš zina par tuksnesi vai ūdens lāse par okeānu"? Un tomēr esam aicināti neapstāties pie tā, bet "kļūt par to, ko dziedam" - izdziedot to, kas esam, un ko Dievs ielicis mūsu sirdīs.

Kā jautājums un reizē kā apliecinājums patiesībai, ko mums uzticēts nest tālāk, izskanēja koncerta pēdējā dziesma "Cik liels mūsu Dievs!", kuru videoierakstā kopīgi dziedāja kori un ansambļi no dažādām mūsu draudzēm. Vai kopkorī skanēja arī Tava balss? Ja nē - ir īstais laiks pacelt galvu un balsi, ļaujot Labajai Vēstij skanēt dziesmā un aizsniegt cilvēkus. Kamēr vēl ir laiks.

Ingrīda Mieze
Ventspils draudzes kora dziedātāja

← Citi raksti