Kristus Augšāmcelšanās svētki - LBDS draudzes tiešsaistē

Ievietots: 11.04.2020 / LBDS ziņas
LBDS Lieldienu dievkalpojums - 10:00 TV24 tiešraide
https://www.facebook.com/latvijas.baptistu.draudzu.savieniba/
https://www.facebook.com/MatejaDraudze/
https://www.youtube.com/channel/UCG8xWSeUsjCv4JjMDZsU89Q
 
Jaunjelgavas draudze - 12:00 dievkalpojums/svētbrīdis
https://www.youtube.com/channel/UCqVYZR1wE69vJ1dY724qjXA
 
Liepājas Ciānas draudze - 08:00 dievkalpojums
https://www.facebook.com/cianasdraudze/
 
Liepājas Pāvila draudze - 11:00 svētbrīža videoieraksts, www.pavilniekiem.lv
 
Liepājas Nācaretes draudze - 10:30 dievkalpojums
https://www.facebook.com/Nacarete/
https://www.youtube.com/channel/UC5vMJrWw4w7qvBOyb1BRMsQ
 
Ogres Trīsvienības draudze - 15:00 ReTV tiešraide
http://www.retv.lv/
 
Rīgas Āgenskalna draudze - 11:00 dievkalpojums
www.agenskalns.org
https://www.facebook.com/agenskalnabaptistu.draudze/
 
Rīgas Betānijas draudze - 14:30 dievkalpojums krievu valodā www.facebook.com/hristiane.lv/videos
 
Rīgas Iļģuciema krievu draudze "Atmoda"
11:00 dievkalpojums krievu valodā
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9fMvgLCyQiIPMwt_eEyPD93gFmw7yz
 
Rīgas Mateja draudze - 7.00, 10.00, 11.30
https://www.facebook.com/MatejaDraudze/
https://www.youtube.com/channel/UCG8xWSeUsjCv4JjMDZsU89Q
 
Rīgas "Pestīšanas tempļa" draudze - 15:00 dievkalpojums
www.ptd.lv
 
Rīgas Vīlandes draudze - 11:00 dievkalpojums
“Kad skumjas nomaina prieks”
https://www.facebook.com/vilandesdraudze/
 
Skrīveru draudze - 12.00 Lieldienu sveicienu uzrunas https://www.youtube.com/channel/UCTqLqeXxnIZuiTJv6t0tkMg
 
Talsu draudze - 10:00 LKR; 12:00 - dievkalpojums
https://www.youtube.com/user/Vilnens
 
Ventspils draudze - 07:00 dievkalpojums
www.vbd.lv
← Citi raksti