Kongress 2020

Ievietots: 04.02.2020 / LBDS ziņas

LBDS KONGRESS 2020
“Kā bultas stipra vīra rokā” (Psalms 127:4)
Sestdiena, 16. maijs, plkst. 09:30-17:00
Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Reģistrēšanās no plkst. 08:30
Kongresa sēdes no plkst. 09:30

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 16. martam.

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 14. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA
Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:

 

Līdz 30.04.2020.

Pēc 30.04.2020.

Rīgas draudzēm un draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 17

EUR 20

Pārējām draudzēm par  1delegātu vai viesi

EUR 13

EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2020. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.


IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.

 

 

 

 

← Citi raksti