Kongress 2019

Ievietots: 03.05.2019 / LBDS ziņas

LBDS KONGRESS 2019

Ceļā uz Mērķi

“… aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos  pretim mērķim, goda balvai- Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.”( Filipiešiem 3:13-14)

Sestdien, 18. maijā, plkst. 10:00-17:00
Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās
10:00-13:00 Pirmā sēde. Vada mācītājs Mārtiņš Anševics
Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās
Viesu sveicieni
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna ”Ceļā”
Kafijas pauze
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā
Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par Revīzijas komisijas kandidātiem
LBDS Revīzijas komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā
Nominācijas komisijas ziņojums par nākošā Kongresa komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes
Debates

13:00-14:00 Pusdienu pauze

14:00-16:30 Otrā sēde. Vada mācītājs Mārcis Zīverts
Pateicība par mūža ieguldījumu
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Padomes, komisiju locekļu sveikšana
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna “uz Mērķi”
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas absolventu sveikšana
Svētais Vakarēdiens
Kongresa noslēgums

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai

e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 17. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 10. maijam (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:

 

Līdz 10.05.2019.

Pēc 10.05.2019.

Rīgas draudzēm un  draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 17

EUR 20

Pārējām draudzēm par 1 delegātu vai viesi

EUR 13

EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita uz:

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2019. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts; Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.
Savlaicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.
Latvijas Baptistu draudžu savienības Satversmes punkts Nr. 6.3.2. nosaka sekojošo:
‘’Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem (‘’Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā’’- Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji.’’


IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.
LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā garīdzniekus, kuri pašlaik nekalpo konkrētā draudzē, kā arī jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

 

 

← Citi raksti