Ķēniņa meitu skola

Ievietots: 27.02.2015 / Draudžu ziņas

Agnese Megne:

„Jau no pirmās dienas, kopš esmu Āgenskalna baptistu draudzē, mana sirds degusi par sievietēm. Beidzot lūgšanas ir vainagojušās ar rezultātu un no februāra mūsu draudzes sievietes tiks aicinātas kopā lūgt, mācīties un Dievu slavēt Ķēniņa meitu skolā! 
Tiksimies vienu reizi mēnesī. Pirmās nodarbības tēma - Mana vieta draudzē – kā atrast savu kalpošanu?! 

Kā radās ideja?

Mūsu draudzē ir unikālas sievietes – īsti Ķēniņa meistardarbi! Ja tiekamies tikai svētdienās, bieži pat nenojaušam, cik īpašas sievietes ir mums blakus! Mūsu draudzē ir īstas pērles, mums ir TĀDI resursi! Mēs viena otru varam iedrošināt, stiprināt un nodot savas zināšanas. Katru nodarbību vadīs kāda no mūsu draudzes sievietēm un ticu, ka mums būs vajadzīgi vairāki gadi, lai izmantotu visus mūsu pieejamos resursus.

Ķēniņa meitu skolā kopā mācīsimies mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta, un no visa sava spēka un savu tuvāko kā sevi pašu! Iespējams, kādai būs jāsāk tieši no tā otra gala – iemīlēt sevi...

Mācīsimies tā, lai mēs pašas un apkārtējie, kontaktējoties ar mums, varētu baudīt Svētā Gara augļus – mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un savaldību!

Mana lūgšana, lai Ķēniņa meitu skola būtu kā atspēriena punkts daudz lielākiem darbiem, lai sievietes atrastu savu vietu draudzē, lai rastos jaunas kalpošanas un lai sievietes kalpotu ar prieku!”

Pirmā nodarbība 27.februārī, pulksten 18:30, Kaktusā, Mārupes ielā 16.

← Citi raksti