Par LBDS bīskapu atkārtoti ievēlēts Kaspars Šterns

Ievietots: 24.05.2022 / LBDS ziņas

LBDS Kongresā 2022. gada 21. maijā, 184 delegātiem balsojot par un pieciem balsojot pret, Kaspars Šterns atkārtoti ievēlēts par LBDS bīskapu.

Uzrunājot Kongresa delegātus un viesus, bīskaps Kaspars Šterns uzsvēra, ka, lai arī pasaule ir mainīga, ir svarīgi nemainīt vīziju – redzēt evaņģēlija izmainītu Latvijas sabiedrību: “Lai to īstenotu, mēs ticam, ka tajā laikā, ko Dievs mums ir uzticējis uz šīs Zemes, Viņš mūs ir aicinājis būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem kristiešiem, ģimenēm un draudzēm. Šīs vērtības veidos veselīgu kristieti, veselīgu ģimeni un veselīgu draudzi. Dievs vēlas, lai tu savu ticību izdzīvo ne tikai svētdienā. Dievs vēlas, lai tu savu ticību izdzīvo sākot ar pirmdienas rītu. Lai arī laiki ir izaicinoši un mēs nezinām, kas mūs sagaida nākotnē, šodien vairāk kā jebkad mēs esam aicināti būt noteikti savā pārliecībā un izdzīvot savu ticību ikdienā! Ja mēs to darīsim ar mīlestību uz Dievu un ar mīlestību pret cilvēkiem, tad mūsu darbs nebūs veltīgs."

Bīskaps pateicās par atbalstu un norādīja, ka tas uzliek arī lielu atbildību: “Es ļoti ceru, ka šis balsojums nav par mani kā par personu, bet gan par idejām un virzienu, kurā mēs visi kopīgi vēlamies iet.”

← Citi raksti